Mobilitat a l’Hospital Universitari de Sta Maria GSS

Arrel de la noticia del diari Segre del passat dissabte 16 de març, on es deia que es suprimiria el pàrking de l’HUSM per edificar-hi, suprimint així una zona pública d’estacionament de vehicles a l’Hospital tant d’usuaris com treballadors/es.
La Secció Sindical UGT creu que tal i com recomana el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya segons l’article 18 del Decret 152/2007 (http://tinyurl.com/yyayouvg ) , el Ministeri de Treball i les mútues d’accidents, que s’elabori un programa de mobilitat dins les empreses públiques per incentivar la mobilitat sostenible, donant alternativa a l’ús de vehicle propi o alternatives a l’hora del pàrking o d’accés a l’àrea hospitalària.
Per tot això creiem que caldria posar damunt de la taula entre l’ajuntament de Lleida, la direcció de GSS i les parts socials un pla seriós de mobilitat per un millor accés i sostenibilitat per aconseguir una empresa saludable, reduir el impacte mediambiental, disminuir la sinistralitat in itinere, racionalitzar l’ús del vehicle i del transport públic.
Dins de les propostes de millora que alguns treballadors/es ja ens han fet arribar pel que fa al pla de mobilitat del nostre centre, serien:
– Incentivar dins el possible que els treballadors/es es moguin a peu, per tant implementar la seguretat viària.
– Un pàrking públic accessible i proper al centre hospitalari, així com un preu mes assequible i equitatiu entre ambdós centres del pàrking privat de l’HUAV.
– Un recinte per a bicicletes per als treballadors mes segur o habilitar una zona tancada per poder-hi deixar tant bicicletes com patins o altres medis de transport.
– Promoció de l’ús de la bicicleta com a medi de transport saludable i sostenible com es realitza ens altres ciutats europees ( subvenció econòmica per l’ús d’aquest mitjà de transport).
– Adequació dels horaris del transport públic als torns de treball dels centres sanitaris, així com la gratuïtat.
– Habilitar zones d’encotxament i desencotxament per usuaris amb mobilitat reduïda i usuaris de la unitat de trastorns cognitius.
– D’altres propostes de la comissió

Per tot l’exposat anteriorment sol•licitem a la direcció de GSS que es reactivi la comissió de mobilitat que ja existia entre l’ajuntament de Lleida, l’HUSM i l’HUAV per tal de posar en marxa un Pla de Mobilitat adequat a les noves necessitats, tal i com es mereix un centre compromès com l’HUSM tant per als treballadors /es com per als usuaris.

Secció sindical de UGT GSS HUSM

Comments are closed.