Motius per fer vaga a la sanitat concertada (SISCAT)

DIES 3,4 I 5 D’ABRIL VAGA

• NO A LA DISCRIMINACIÓ DELS DIFERENTS PROFESSIONALS.
• DE CONVENI NOMÉS N’HI HA UN I ES PER A TOT@S.
• SI HI HA DINERS HI HA PER A TOTS.
• TOT@S SOM SANITAT.
• NO PODEN HAVER PACTES FORA DEL CONVENI A NIVELL DELSECTOR.

El nostre conveni, que afecta a gairebé 50000 treballadors, va ser signat el passat mes de novembre, després de més d’un any de negociacions. El Conveni del SISCAT sempre ha estat l’eina per garantir els drets econòmics, socials i laborals de tots els treballadors/treballadores, per aquest motiu defensem el Conveni SISCAT com l’únic instrument per fixar les condicions de treball i ocupació dels treballadors i treballadores del sector sense discriminar cap col·lectiu.
Les darreres accions de les Patronals del sector sanitari concertat que han trencat el marc legal de negociació posant en risc la efectivitat dels acords assolits a la negociació del II Conveni SISCAT, establint una discriminació injustificada de tracte entre els diferents professionals del sistema i tancant nous acords que destinen partides econòmiques a qüestions no tractades al sí de la negociació col·lectiva estatutària.
Tan mateix, els sindicats signants del Conveni entenem que cap actuació pot posar
en perill cap de les millores i els acords assolits al II Conveni SISCAT, NO PODEN
ESTAR EN RISC:

1. Els increments retributius dels anys 2019 a 2020.
2. El cobrament de la retribució variable (DPO).
3. La reducció de jornada.
4. L’IT al 100% des del primer dia.
5. Les millores socials assolides
6. L’equiparació de primària.

Per tot això si existeixen més recursos per sanitat exigim que s’obri novament la mesa negociadora del conveni únic marc vàlid de negociació, i per nosaltres és prioritari tractar:
1- Regulació dels descansos com al 7è Conveni XHUP.
2- Fitxar un mínim d’un 20% de la jornada a formació/investigació.
3- Desvinculació de la DPO de l’equilibri pressupostari i financer.
4- Reconeixement d’un mínim de 20 minuts de solapament.
5- Activació del nivell D de carrera professional (SIP i SIPDP) per a tots el grups.
6- Un calendari d’accions concretes per assolir l’equiparació amb l’ICS.

Cartell nota informativa

TOT@S SOM SANITAT

DE CONVENI NOMÉS N’HI HA UN I ES PER A TOTES I TOTS

Comments are closed.