QUE HA FET LA FeSP-UGT DE CATALUNYA DES DE QUE ES VA INICIAR AQUESTA PANDÈMIA?

 QUE HEM FET DES QUE ES VA INICIAR AQUESTA PANDÈMIA?

16.03.2020.- La FeSP-UGT de Catalunya adreça carta a la Consellera de Salut i al Ministre de Sanitat exigint l’adopció de les mesures necessàries per proveir als professionals dels EPI’s necessaris i adequats per desenvolupar la seva feina en condicions de seguretat i que es contracti personal per poder treballar respectant les mesures de seguretat.
Al mateix temps denunciem que hi han àmbits d’actuació, transport sanitari, centres sociosanitaris, residències on hi tan sols tenen coneixement dels protocols d’actuació. Carta clica aquí

17.03.2020.- La FeSP-UGT de Catalunya denuncia, davant l’Inspecció de Treball, a empreses del transport sanitari per la manca de material bàsic de treball per desenvolupar la seva tasca. També denunciem la quantitat d’errors i omissions d’informació en multitud de trasllats trasllats de pacients amb posible contagi per la Covid-19.

18.03.2020.- La FeSP-UGT estatal adreça escrits al Secretari General de Sanitat i Secretari General d’Estat de Drets Socials exigint l’adopció de mesures per garantir la protecció dels professionals sanitaris.

19.03.2020.- La FeSP-UGT de Catalunya denuncia que mentre molts centres sanitaris es troben en situació de col·lapse, altres pretenen aprofitar-se de les mesures de suport anunciades pel Govern i estan plantejant expedients de regulació temporal d’ocupació per reduir despeses de personal.

Al mateix temps tornem a denunciar la falta de mitjans de protecció dels i les nostres professionals, i el canvi constant de protocols d’actuació imposant mesures preventives cada cop més minses com a conseqüència de la falta de material. Denuncia clica aquí

26.03.2020.- La FeSP-UGT de Catalunya novament adreça una carta a la Consellera de Salut i al Conseller de Treball denunciant:

la manca de EPI (mascaretes quirúrgiques, FFP2,FFP3, ulleres, bates impermeables, test de PCR etc..) situació que afavoreix que no es pugui controlar la possibilitat de contagi entre uns professionals que són essencials.
la publicació de guies d’actuació que rebaixen el llindar de protecció dels professionals sanitaris.
l’estrès físic i psíquic a que s’està sotmeten als professionals sanitaris. Carta clica aquí

27.03.2020.- La FeSP-UGT de Catalunya adreça escrit a la Direcció de Cat Salut i a les patronals sanitàries reclamant:

la necessitat de dotar d’equips de protecció individual adients als professionals.
que s’aboni el 100% de les DPO 2019 igual que han comunicat que faran amb els treballadors de l’ICS. Arxiu clica aquí

28.03.2020.- La FeSP-UGT de Catalunya adreça escrit a la Direcció de Cat Salut i a les patronals sanitàries per fer-los saber les innumerables queixes que rebem per part dels treballadors respecte de les condicions en que han de treballar i demanem informació per centre de treball del nombre de professionals que han donat Covid 19+ , o bé que han estat confinats i nombre de professionals als que se’ls ha fet el test o PCR. Escrit clica aquí

31.03.2020.- La FeSP-UGT de Catalunya, davant la manca de resposta dels escrits anteriors, demana l’emparament del Síndic de Greuges de Catalunya perquè obri investigació per determinar possibles responsabilitats i perquè requereixi a les Conselleries de Salut i de Treball que l’informin de les mesures que estan duen a terme per protegir als professionals sanitaris. Axiu clica aquí

04.04.2020.- El Síndic acull la nostra petició i ens informa de l’obertura de tràmit de requeriment d’informació.

09.04.2020.- La FeSP-UGT de Catalunya, denuncia davant el Departament de Salut el protocol d’actuació que, respecte de la quarantena, obliga a la reincorporació del professional sanitari que dona Covid+ però que no te símptomes. Arxiu clica aquí

UGT QÜESTIÓ DE CREDIBILITAT

Comments are closed.