Retribucions sentencia tribunal suprem complements mes de vacances

En data 4 de juliol de 2019 el Tribunal Suprem va dictar Sentencia que va posar fi a un procediment judicial que va ser instat pels sindicats amb presencia a la taula negociadora del conveni SISCAT amb la finalitat de determinar els conceptes salarials que han d’integrar la retribució en el període que el treballador/a gaudeix les seves vacances, d’acord amb la jurisprudència del TJUE i de la jurisdicció espanyola.

La Sentencia del Tribunal Suprem condemna a les empreses a abonar als seus treballadors/es durant el mes de vacances, a més dels plusos que ja deia el conveni, la mitjana dels conceptes següents que no s’incloïen i amb efectes des de juliol de 2015:

• Complement d’Atenció Continuada,
• Guàrdies o retribució de la Jornada Complementària d’Atenció Continuada (de presència i localització)
• Plusos de Dissabte, Diumenge i Festius( articles 32.1, 32.2 32.3 del Conveni Col.lectiu)

Comments are closed.