Reunió mixta i comité de seguretat i salut HUSM GSS (16/12/2019)

REUNIÓ MIXTA DIRECCIÓ – COMITÉ D’EMPRESA HUSM GSS
Hem tractat dels següents temes:

-Caps de setmana de treballadors/es majors de 50 anys
A la reunió després de debatre sobre el tema, la postura de la direcció és negativa en aquesta franja d’edat, pero s’arriba a un acord de fer una comissió per tractar el tema.

-Solapament de Jornada
Es crearà la comissió a mitjans de gener. (Volem recordar que amb data 1 de setembre ja es gaudeix de l’antic reconeixement).

-Acreditació infermers/es per a l’exercici de la indicació, ús i autorització de la dispensació de medicaments.
S´enviarà un e-mail a les Infermeres on de manera volutaria es podrà donar el consentiment per inscriure’s (Full registre dades personals més signatura i entregar a RRHH).

-Control horari.
Es començarà de proba a la zona d’administració de l’Hospital Sta Maria per a fer-ho més endavant als altres llocs de treball.

-Sentència TS pagament de vacances.
Amb data 1 gener es començarà a pagar el complement, quedarà pendent de pagar els endarreriments. Des de la UGT reclamem els endarreriments i els seus interessos.

-DPO´s (objectius).
La direcció ficarà com a data límit per entregar-los el 31 de gener 2020.

COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT:
Temes tractats:
– Convocada la *Taula de Mobilitat*, on s’ha de tractar la revisió de l’actual model, que seguirà prioritzant la vialitat peatonal de l’entorn dels jardins. També es planteja adquisició de vehicles corporatius elèctrics.
– S’han revisat *actuacions pendents* amb responsables de manteniment: clima passadís de farmàcia/urgències, contaminació acústica a cafeteries, càmeres de seguretat a urgències psiquiàtriques, així com diverses millores imminents a URPI i aguts, entre altres.
– Pressupostat per 2020 l’adquisició d’un nombre important de llits articulats elèctrics.

Secció sindical d’UGT HUSM.

Comments are closed.