Festes laborals a Catalunya durant l’any 2018

Són festes laborals a Catalunya durant l’any 2018 les següents:

1 de gener (Cap d’Any).
6 de gener (Reis).
30 de març (Divendres Sant).
2 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida).
1 de maig (Festa del Treball).
15 d’agost (l’Assumpció).
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).
12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya).
1 de novembre (Tots Sants).
6 de desembre (Dia de la Constitució).
8 de desembre (la Immaculada).
25 de desembre (Nadal)
26 de desembre (Sant Esteve).

b) De les tretze festes esmentades a l’apartat a) n’hi ha una, a triar entre el 2 d’abril (Dilluns de Pasqua
Florida) i el 26 de desembre (Sant Esteve), que té el caràcter de recuperable. Les altres dotze són de caràcter
retribuït i no recuperable.
c) Al territori d’Aran, vist que el dia 17 de juny (Festa d’Aran) l’any 2018 coincideix en diumenge, no cal aplicar
el Decret 152/1997, de 25 de juny, i el Decret 146/1998, de 23 de juny, que modifiquen el Decret 177/1980,
de 3 d’octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents i, per tant, com a la resta de Catalunya, serà festa
el dia 26 de desembre (Sant Esteve)

Reunió MEPAGC 2 de febrer de 2017

Encara estem perplexes de com s’ha desenvolupat aquesta reunió; la Funció Pública, és a dir el Govern de Catalunya, ha estat repetint que els pressupostos estaven tancats de facto i que ja no es podia fer res per introduir cap partida per retornar els drets als seus treballadors i treballadores.

Les explicacions han estat molt curioses i, fins i tot, hi ha hagut diverses fases on s’ha culpabilitzant d’aquesta impossibilitat a diferents agents: el grup parlamentari que governa, el grup parlamentari que recolza el govern, els sindicats…

Hem assistit a una nova classe d’elaboració de pressupostos i la seva tramitació parlamentària; fins i tot s’ha qüestionat la possibilitat de que a data d’avui es puguin fer esmenes als mateixos per part dels grups parlamentaris…

Però quan hem preguntat al Govern sobre quin havia estat el seu paper en la negociació a la MEPAGC la resposta ha estat ben curta: “vam negociar els pressupostos al mes de novembre i estem anant als Grups de Treball”.

Seguir leyendo

Els dies de vacances per antiguitat es podran gaudir de manera aïllada

Els dies de vacances per antiguitat es podran gaudir de manera aïllada

La UGT va proposar a la darrera reunió de Mesa sectorial del 20 de juny de 2016 que els dies addicionals de vacances es poguessin gaudir de manera aïllada (actualment, com sabeu, ja es gaudeix de 7), considerant que en molts col·lectius els quadrants de vacances estan ja tancats, i el fet de no acceptar la nostra proposta podria generar problemes als treballadors per al seu gaudiment i per a l’organització dels serveis.

Doncs bé, Funció Pública ha acceptat la nostra petició atesa l’excepcionalitat d’enguany i la data en què ha entrat en vigor la implantació d’aquests dies.

Per tant, per aquest 2016,el personal funcionari i el personal laboral amb horari de funcionari podran gaudir dels dies addicionals de vacances per antiguitat de manera independent

Resum Mesa General de Funció Pública 24 maig 2016

Resum Mesa General de Funció Pública 24 maig 2016
El Govern segueix sense escoltar les propostes sindicals

La reunió de la Mesa General de la Funció Pública era una continuïtat de la setmana passada on l’ ordre del dia era :

 • Continuïtat de la Negociació de l’acompliment de la resolució parlamentaria pel retorn de drets.
 • Negociació de l’avantprojecte de pressupostos per 2016.

Els sindicats UGT, CCOO i IAC hem presentat una proposta per escrit i signada sobre quines són les nostres reivindicacions en el marc del compliment de la Resolució parlamentària de retorn de drets als empleats i empleades públiques. Recordem que aquesta resolució 7/XI ja es va aprovar fa més de 5 mesos.

La proposta que hem entregat en mà passa per:

 • Retribucions:
 • Deixar sense efecte el 5% de la retallada del 2012
 • Terminis de pagament  paga 2012: 20,32% (2016), 35,35% (2017), 20,32% (2018)
 • Calendari de retorn pagues 2013 i 2014
 • Dies addicionals de vacances:
 • Modificació legal immediata per poder gaudir-los durant el període vacacional de 2016
 • Incapacitat Temporal:
 • Recuperació del 100% en cas de malaltia a partir de 2017
 • Recuperació immediata del 100% de les produïdes per les malalties de declaració obligatòria
 • Aplicació de les 30 h d’indisposició sense necessitat d’IT a tots els col·lectius de la Mesa
 • Fons d’Acció Social:
 • Recuperar la dotació del 0,8% de la massa salarial en 3 anys
 • Mantenir les normes de funcionament anteriors
 • Recuperar el 30% per aplicar a 2016
 • Productivitat:
 • Recuperació la situació anterior a 2012:
 • personal administratiu i tècnic: aplicació criteris d’abans de 2012
 • Borses de treball i substitucions:
 • Crear borses de treball per l’accés a interinatge a la Funció Pública ordenades per criteris objectius, als col·lectius on ho hi hagi
 • Aplicar els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en els processos de selecció i nomenament del personal temporal
 • Substituir les absències i baixes des del primer dia en els serveis essencials i/o que comportin atenció a persones
 • Oferta Pública d’Ocupació i reducció de la temporalitat:
 • Convocatòria de totes les places realment existents (vacants)
 • Les convocatòries seran de concurs-oposició en les que es valorin els mèrits pels anys treballats a la Funció Pública
 • Jornada:
 • Personal Administratiu i Tècnic: negociar l’aplicació 35 h
 • Cotització del personal interí:
 • Reposar la cotització al 100% al personal interí que va veure reduïda la seva jornada i retribucions
 • Equiparació de condicions de permisos i conciliació:
 • Criteris homogenis per a tots els col·lectius de la Mesa amb l’aplicació específica
 • Aplicació immediata del permís per a embarassades a partir de la setmana 37
 • Reducció de jornada amb el 100% de les retribucions durant el primer any posterior al  naixement

Seguir leyendo

HO RECUPERAREM TOT: PAGUES EXTRES, PERMISOS I VACANCES PER RAÓ D’ANTIGUITAT I DRETS LABORALS SOSTRETS

 

Seal_of_the_Generalitat_of_Catalonia.svgHem aconseguit que la TOTALITAT DELS GRUPS POLÍTICS AMB REPRESENTACIÓ AL PARLAMENT DE CATALUNYA acceptin: la devolució de la paga extra de 2012, 2013 i 2014, el retornament dels drets laborals i econòmics limitats pel RDL 20/12, així com la recuperació de la totalitat dels dies de permís i vacances per raó d’antiguitat!

En el dia d’avui, tots els grups polítics han aprovat al Parlament de Catalunya la resolució sobre la recuperació de la paga extraordinària de 2012 i d’altres drets laborals dels treballadors públics”. El contingut d’aquesta important proposta de resolució al Parlament ens fa ser moderadament optimistes, malgrat que, a la vegada, mantenim la desconfiança que ens genera tot allò que no “estigui al sac i ben lligat”. Diem moderadament optimistes perquè és una proposta de resolució subscrita per tots els grups parlamentaris, amb dates de retorn definides i amb el mandat que es convoqui la Mesa General de Negociació on s’han d’acabar de concretar el calendari del retornament dels nostres drets. Diem desconfiats perquè les propostes de resolucions del Parlament, malgrat consensuades per tots els grups polítics, no obliguen al Govern a complir-les, tot i que han d’inspirar la seva actuació, tant al govern com als seus representant, com s’han compromès clara i explícitament al faristol del Parlament de Catalunya.

El seu contingut és el següent: Seguir leyendo

Todos los grupos menos JxSí piden en el Parlament devolver la extra a los funcionarios

Los grupos de Ciudadanos, PSC, Catalunya sí que es pot, PP y la CUP, es decir, todos los del Parlament excepto Junts pel sí, han registrado este miércoles una propuesta de resolución conjunta en la que instan al Govern a devolver a los funcionarios las pagas extras que dejaron de percibir en 2012, 2013 y 2014.

En el texto de la iniciativa, los grupos piden al Govern que presente un calendario para recuperar «la totalidad» de la paga de 2012 en los ejercicios de 2015 y 2016, así como los días de permiso y vacaciones por razón de antigüedad.

Reclaman un calendario

Seguir leyendo

Els funcionaris públics segueixen sense saber quan cobraran les retribucions pendents

UGT-Terres de Lleida, CCOO Lleida i IAC han convocat avui una concentració en suport als representants sindicals dels empleats públics que des d’ahir al matí estan tancats a la delegació del Govern de Lleida. Un acte que en un principi havia d’haver servit per reclamar la devolució de la paga extraordinària del 2012 i el retorn de l’antiguitat, però que a hores d’ara segueixen sense tenir resposta.

Una dotzena de delegats dels tres sindicats han passat la nit tancats a la seu del Generalitat a Lleida, al carrer Lluís Companys, per reclamar les condicions laborals pactades amb anterioritat.

Concentració treballadors suport tancada Lleida

Seguir leyendo