Consells preventius per evitar problemes derivats d’un cop de calor a la feina

Davant l’onada de calor i l’arribada d’una massa d’aire molt càlid amb valors de temperatura per sobre de la mitjana fins a finals de setmana, l’Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals us recomana unes lectures per  a evitar  problemes derivats d’un cop de calor a la feina.

Material elaborat per l’Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals de la UGT de Catalunya: tríptic El cop de calor i el Quadern Preventiu: Estrès tèrmic: Exposició a temperatures extremes a la feina

També enllacem l’article de la UGT Confederal sobre les obligacions que tenen els empresaris Los empresarios deben cumplir la normativa y facilitar medidas de protección frente al calor extremo

I consells generals per afrontar l’onada de calor del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.

Sentència 2794/2019 de 31 de maig, l’existència de malaltia professional

Es declara pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en sentència 2794/2019 de 31 de maig, l’existència de malaltia professional en un cas de “Neumonia por estreptococo grup A” a una treballadora de la neteja d’una entitat hospitalària.

La sentència recull els motius al·legats pel Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya, que defensava els interessos de la treballadora i que resumidament, són:

  • La malatia infeciosa originada per l’Streptococcus pyogenes es considera agent biològic i es troba al llistat existent al RD 664/1997 en relació al RD 1299/2006, que aprova el Quadre de malalties professionals
  • La treballadora pertany als col·lectius protegits per aquest agent biològic, en ser personal de neteja de centre assistencial de malalts.
  • Pressumpció legal de malaltia professional a favor de la treballadora: “es la part demandada qui ha de provar que la bacteria es va contreure fora de l’àmbit hospitalari” i donat que la mutua no ho va fer es pressumeix que el seu origen és hospitalari, lloc on desenvolupa les seves tasques laborals.

Des del Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya, considerem molt encertada l’aplicació en aquest cas de la doctrina del Tribunal Suprem, STS 3640/2015 de 18 de maig entre d’altres, que trasllada la càrrega de la prova a la mutua demandada, revocant, així, la sentència de primera instancia.

Mónica Pino (Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya), 2019.

Guia per a la prevenció de la violència en l’àmbit sanitari

Amb  motiu del Dia contra les Agressions en l’Àmbit Sanitari, 14 de març, recomanem la Guia per a la prevenció de la violència en l’àmbit sanitari, elaborada per l’Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals (OTPRL) de la UGT de Catalunya.

Aquesta guia pretén sensibilitzar sobre la problemàtica de les agressions que pateixen els i les professionals de l’àmbit sanitari, apunta la necessitat de gestionar els actes violents des de la vessant de prevenció de riscos laborals, i recull possibles mesures preventives d’intervenció que s’han de tenir en compte en aquests casos.

La UGT demana al Govern que es desmarqui de les declaracions de Lluís Llach i que es reafirmi en el seu compromís de respectar i protegir la seguretat jurídica del seus empleats.

La Federació d’Empleats i Empleades dels Serveis Públics (FeSP) de la UGT de Catalunya demana al Govern de la Generalitat que es desmarqui de manera contundent de les declaracions del diputat Lluís Llach, que considerem d’una greu irresponsabilitat, i que es reafirmi en el seu compromís de respectar i protegir la seguretat jurídica del seus empleats i empleades.

Considerem del tot inacceptable que un diputat parli de “patir” per referir-se al règim disciplinari al que estan sotmesos els treballadors i les treballadores públics. Per això demanem que es desautoritzin les seves paraules, que generen un greu malestar i inquietud entre els servidors públics, que realitzen la seva feina amb professionalitat, neutralitat i amb respecte a la legalitat vigent i a la ciutadania.

Seguir leyendo

Actes Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball 2017

ACTES DIA INTERNACIONAL DE LA SEGURETAT I LA SALUT EN EL TREBALL 28 D’ABRIL 2017

Amb motiu de la celebració d’aquesta diada,  des de la UGT de Catalunya  hem organitzat una sèrie d’actes als que us convidem a participar:

–       JORNADA STOP-MOBBING. Jornada per parlar d’assetjament moral a les empreses.

Quan: Dijous, 27 d’abril de 2017. 10:30h. a 13:30h

On:  Lleida. Sala Jaume Magre (C/Bisbe Torres, 2)

Inscripció prèvia: 973 26 00 11o ugt@lleida.ugt.org

Seguir leyendo

Aprobado el Documento de Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España para 2017

El Pleno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo lo aprobó el pasado 20 de diciembre

Fuente: https://goo.gl/IZ69pM 27 Febrero 2017

El pasado 20 de diciembre de 2016, en el Pleno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo se aprobó el Documento de Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España adoptados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) para el año 2017.
Desde la primera publicación del documento sobre Valores Límites de Exposición Profesional en el 1999, se han ido presentando actualizaciones del mismo con carácter anual para hacer frente a la obligación de la Directiva 98/24/CE, traspuesta mediante el Real Decreto 374/2001.
Este mismo Real Decreto establece que los valores publicados por el INSHT son los de referencia para los agentes químicos que carezcan de valores límite reglamentarios.
En la reunión, además, se habló del acuerdo alcanzado sobre el valor límite ambiental del monóxido de carbono.

Reunió MEPAGC 2 de febrer de 2017

Encara estem perplexes de com s’ha desenvolupat aquesta reunió; la Funció Pública, és a dir el Govern de Catalunya, ha estat repetint que els pressupostos estaven tancats de facto i que ja no es podia fer res per introduir cap partida per retornar els drets als seus treballadors i treballadores.

Les explicacions han estat molt curioses i, fins i tot, hi ha hagut diverses fases on s’ha culpabilitzant d’aquesta impossibilitat a diferents agents: el grup parlamentari que governa, el grup parlamentari que recolza el govern, els sindicats…

Hem assistit a una nova classe d’elaboració de pressupostos i la seva tramitació parlamentària; fins i tot s’ha qüestionat la possibilitat de que a data d’avui es puguin fer esmenes als mateixos per part dels grups parlamentaris…

Però quan hem preguntat al Govern sobre quin havia estat el seu paper en la negociació a la MEPAGC la resposta ha estat ben curta: “vam negociar els pressupostos al mes de novembre i estem anant als Grups de Treball”.

Seguir leyendo

FeSP UGT proposarà un Pacte Nacional pels Serveis Públics, que blindi el nostre model d’estat del benestar i garanteixi una ocupació estable i de qualitat.

El nostre sindicat exigeix al Govern la convocatòria urgent d’una mesa de negociació per revertir les retallades als empleats públics, tot complint amb la resolució del Parlament de fa un any

La UGT de Catalunya proposarà als grups parlamentaris catalans i a la resta de sindicats la creació d’un Pacte Nacional pels Serveis Públics que abordi quin ha de ser el model de funció pública al nostre país, per tal de protegir l’Estat de Benestar al marge de les conjuntures polítiques i de les negociacions dels pressupostos anuals.

Seguir leyendo

Estudio adaptabilidad de los ratones de ordenador y recomendaciones para su elección y uso

ratoli

Los ratones para ordenador son actualmente una de las herramientas de trabajo más extendida de los puestos de trabajo y su uso es generalizado. Si bien su forma y tecnología se ha estandarizado de forma amplia, cada fabricante dispone de diversos modelos, tamaños y formas. El uso intensivo de los ratones y los teclados de ordenador puede dar lugar a lesiones como el síndrome del túnel carpiano o la epicondilitis, siendo unas de las enfermedades profesionales más notificadas.

Actualmente, la elección de este equipo de trabajo tan extendido, se hace de forma arbitraria sin tener en cuenta ni el tamaño de las manos de la persona usuaria, ni la forma de coger el ratón del mismo, ni ninguno de los aspectos que deberían ser tenidos en cuenta por la gestión preventiva para la adaptación del puesto de trabajo a la persona trabajadora, movidos únicamente por criterios económicos o de marketing.

Actualmente, los ratones de ordenador suelen ser escogidos por el servicio de informática o del departamento de compras si lo hacen en grandes cantidades. Es más, en empresas medianas y grandes, forman parte del pack que las empresas compran CPU + pantalla + teclado + ratón. En general, no existe un criterio ergonómico para la elección de este equipo de trabajo.

Seguir leyendo