La UGT demana al Govern que es desmarqui de les declaracions de Lluís Llach i que es reafirmi en el seu compromís de respectar i protegir la seguretat jurídica del seus empleats.

La Federació d’Empleats i Empleades dels Serveis Públics (FeSP) de la UGT de Catalunya demana al Govern de la Generalitat que es desmarqui de manera contundent de les declaracions del diputat Lluís Llach, que considerem d’una greu irresponsabilitat, i que es reafirmi en el seu compromís de respectar i protegir la seguretat jurídica del seus empleats i empleades.

Considerem del tot inacceptable que un diputat parli de “patir” per referir-se al règim disciplinari al que estan sotmesos els treballadors i les treballadores públics. Per això demanem que es desautoritzin les seves paraules, que generen un greu malestar i inquietud entre els servidors públics, que realitzen la seva feina amb professionalitat, neutralitat i amb respecte a la legalitat vigent i a la ciutadania.

Seguir leyendo

Actes Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball 2017

ACTES DIA INTERNACIONAL DE LA SEGURETAT I LA SALUT EN EL TREBALL 28 D’ABRIL 2017

Amb motiu de la celebració d’aquesta diada,  des de la UGT de Catalunya  hem organitzat una sèrie d’actes als que us convidem a participar:

–       JORNADA STOP-MOBBING. Jornada per parlar d’assetjament moral a les empreses.

Quan: Dijous, 27 d’abril de 2017. 10:30h. a 13:30h

On:  Lleida. Sala Jaume Magre (C/Bisbe Torres, 2)

Inscripció prèvia: 973 26 00 11o ugt@lleida.ugt.org

Seguir leyendo

Aprobado el Documento de Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España para 2017

El Pleno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo lo aprobó el pasado 20 de diciembre

Fuente: https://goo.gl/IZ69pM 27 Febrero 2017

El pasado 20 de diciembre de 2016, en el Pleno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo se aprobó el Documento de Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España adoptados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) para el año 2017.
Desde la primera publicación del documento sobre Valores Límites de Exposición Profesional en el 1999, se han ido presentando actualizaciones del mismo con carácter anual para hacer frente a la obligación de la Directiva 98/24/CE, traspuesta mediante el Real Decreto 374/2001.
Este mismo Real Decreto establece que los valores publicados por el INSHT son los de referencia para los agentes químicos que carezcan de valores límite reglamentarios.
En la reunión, además, se habló del acuerdo alcanzado sobre el valor límite ambiental del monóxido de carbono.

Reunió MEPAGC 2 de febrer de 2017

Encara estem perplexes de com s’ha desenvolupat aquesta reunió; la Funció Pública, és a dir el Govern de Catalunya, ha estat repetint que els pressupostos estaven tancats de facto i que ja no es podia fer res per introduir cap partida per retornar els drets als seus treballadors i treballadores.

Les explicacions han estat molt curioses i, fins i tot, hi ha hagut diverses fases on s’ha culpabilitzant d’aquesta impossibilitat a diferents agents: el grup parlamentari que governa, el grup parlamentari que recolza el govern, els sindicats…

Hem assistit a una nova classe d’elaboració de pressupostos i la seva tramitació parlamentària; fins i tot s’ha qüestionat la possibilitat de que a data d’avui es puguin fer esmenes als mateixos per part dels grups parlamentaris…

Però quan hem preguntat al Govern sobre quin havia estat el seu paper en la negociació a la MEPAGC la resposta ha estat ben curta: “vam negociar els pressupostos al mes de novembre i estem anant als Grups de Treball”.

Seguir leyendo

FeSP UGT proposarà un Pacte Nacional pels Serveis Públics, que blindi el nostre model d’estat del benestar i garanteixi una ocupació estable i de qualitat.

El nostre sindicat exigeix al Govern la convocatòria urgent d’una mesa de negociació per revertir les retallades als empleats públics, tot complint amb la resolució del Parlament de fa un any

La UGT de Catalunya proposarà als grups parlamentaris catalans i a la resta de sindicats la creació d’un Pacte Nacional pels Serveis Públics que abordi quin ha de ser el model de funció pública al nostre país, per tal de protegir l’Estat de Benestar al marge de les conjuntures polítiques i de les negociacions dels pressupostos anuals.

Seguir leyendo

Estudio adaptabilidad de los ratones de ordenador y recomendaciones para su elección y uso

ratoli

Los ratones para ordenador son actualmente una de las herramientas de trabajo más extendida de los puestos de trabajo y su uso es generalizado. Si bien su forma y tecnología se ha estandarizado de forma amplia, cada fabricante dispone de diversos modelos, tamaños y formas. El uso intensivo de los ratones y los teclados de ordenador puede dar lugar a lesiones como el síndrome del túnel carpiano o la epicondilitis, siendo unas de las enfermedades profesionales más notificadas.

Actualmente, la elección de este equipo de trabajo tan extendido, se hace de forma arbitraria sin tener en cuenta ni el tamaño de las manos de la persona usuaria, ni la forma de coger el ratón del mismo, ni ninguno de los aspectos que deberían ser tenidos en cuenta por la gestión preventiva para la adaptación del puesto de trabajo a la persona trabajadora, movidos únicamente por criterios económicos o de marketing.

Actualmente, los ratones de ordenador suelen ser escogidos por el servicio de informática o del departamento de compras si lo hacen en grandes cantidades. Es más, en empresas medianas y grandes, forman parte del pack que las empresas compran CPU + pantalla + teclado + ratón. En general, no existe un criterio ergonómico para la elección de este equipo de trabajo.

Seguir leyendo

Nova fitxa preventiva sobre la sensibilitat química múltiple

La sensibilitat química múltiple es malaltia complexa adquirida caracteritzada per símptomes recurrents, referibles a múltiples sistemes orgànics que es presenta com a resposta a la exposició demostrable a molts compostos químics i ambientals, a dosi molt per sota de l’establert com a perjudicial a la població general.  Es va a reconèixer com a malaltia al 2014 quan el Ministeri la va incloure en la CIE-9-MC (Classificació Internacional de Malalties). Aquesta fitxa explica els criteris de la definició de la malaltia, els agents desencadenants, com es fa el diagnòstic, els símptomes i la gestió de la prevenció de riscos laborals per evitar-la.

Una caída durante la pausa del bocadillo es accidente de trabajo

El Tribunal Superior vasco considera que una lesión durante el descanso justifica la baja por causas laborales.

hospital-galdakao

Font original: El Pais 3 oct 2016
Una psicóloga del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) dejó su puesto de trabajo durante los 15 minutos de descanso de su jornada laboral para salir a tomar un café y cayó al suelo. Sufrió lesiones en el codo izquierdo que le obligaron a coger una baja médica durante algo más de un mes. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha fallado que la baja deriva de un accidente de trabajo y no de enfermedad común, como pretendía la mutua que asegura a los profesionales de Osakidetza.

Seguir leyendo

Revista sense risc 47

revista-sense-risc-47Quan tingueu a les vostres mans aquest número 47 del Sense risc estarem commemorant la Setmana Europea de Seguretat i Salut, aquesta vegada centrada en les feines saludables a cada edat, en especial durant l’envelliment de la població treballadora. Hem de preparar-nos com a societat per adaptar les empreses a aquestes circumstàncies.

En l’espai «L’entrevista» parlem amb el Dr. Estivill, a qui li hem preguntat pel treball a torns i com afecta i quina repercussió en la salut té per al cos el canvi d’hàbits d’horaris.

En l’apartat «Tu opines», tenim l’oportunitat d’entrevistar la persona responsable de Seguretat i Salut de la UGT de Canàries, a qui agraïm que hagi acceptat de participar en la nostra revista.

En la secció «Especialitza’t» us voldria recomanar especialment la lectura de la diferenciació del treballador designat i el delegat de prevenció. Seguir leyendo