Nova fitxa preventiva sobre la sensibilitat química múltiple

La sensibilitat química múltiple es malaltia complexa adquirida caracteritzada per símptomes recurrents, referibles a múltiples sistemes orgànics que es presenta com a resposta a la exposició demostrable a molts compostos químics i ambientals, a dosi molt per sota de l’establert com a perjudicial a la població general.  Es va a reconèixer com a malaltia al 2014 quan el Ministeri la va incloure en la CIE-9-MC (Classificació Internacional de Malalties). Aquesta fitxa explica els criteris de la definició de la malaltia, els agents desencadenants, com es fa el diagnòstic, els símptomes i la gestió de la prevenció de riscos laborals per evitar-la.

Una caída durante la pausa del bocadillo es accidente de trabajo

El Tribunal Superior vasco considera que una lesión durante el descanso justifica la baja por causas laborales.

hospital-galdakao

Font original: El Pais 3 oct 2016
Una psicóloga del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) dejó su puesto de trabajo durante los 15 minutos de descanso de su jornada laboral para salir a tomar un café y cayó al suelo. Sufrió lesiones en el codo izquierdo que le obligaron a coger una baja médica durante algo más de un mes. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha fallado que la baja deriva de un accidente de trabajo y no de enfermedad común, como pretendía la mutua que asegura a los profesionales de Osakidetza.

Seguir leyendo

Revista sense risc 47

revista-sense-risc-47Quan tingueu a les vostres mans aquest número 47 del Sense risc estarem commemorant la Setmana Europea de Seguretat i Salut, aquesta vegada centrada en les feines saludables a cada edat, en especial durant l’envelliment de la població treballadora. Hem de preparar-nos com a societat per adaptar les empreses a aquestes circumstàncies.

En l’espai «L’entrevista» parlem amb el Dr. Estivill, a qui li hem preguntat pel treball a torns i com afecta i quina repercussió en la salut té per al cos el canvi d’hàbits d’horaris.

En l’apartat «Tu opines», tenim l’oportunitat d’entrevistar la persona responsable de Seguretat i Salut de la UGT de Canàries, a qui agraïm que hagi acceptat de participar en la nostra revista.

En la secció «Especialitza’t» us voldria recomanar especialment la lectura de la diferenciació del treballador designat i el delegat de prevenció. Seguir leyendo

Informe de la UGT de l’expoli a la seguretat social

Man stealing woman's purse at dusk, rear view, mid sectionPortem massa anys escoltant el mateix argument, que les pensions perillen i es qüestiona la sostenibilitat econòmica del sistema de la Seguretat Social.

Massa anys què el nostre sistema de Seguretat Social no para de rebre atacs, no només endurint les condicions d’accés a les prestacions del sistema i reduint econòmicament les quanties de les pensions actuals i especialment les futures, sinó també amb decisions polítiques que, desmantellant els ingressos de la Seguretat Social, ens volen portar cap a un sistema assistencial i de mínims.

Seguir leyendo

Actes del Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en la feina

iwmd-100-en

Jornada Promoció de la salut en les empreses

Amb motiu del Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball, realitzarem una jornada dirigida als delegats de prevenció i persones interessades en la salut laboral. A més d’explicar els conceptes de promoció de la salut a les empreses i exposar casos pràctics, es realitzarà la presentació dels resultats de l’Estudi sobre factors de risc cardiovascular en delegats de prevenció que s’ha realitzat des de la UGT de Catalunya.

Seguir leyendo

19 de Febrer de 2016 REUNIÓ DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DE L’EMPLEAT PÚBLIC

UGT

RECUPEREM ELS DIES PERSONALS I DE VACANCES VINCULATS A L’ANTIGUITAT

Aquest matí s’ha reunit la Mesa de Negociació de l’Empleat Públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (MEPAG), espai on es negocien els drets i les condicions laborals dels 200.000 treballadors del sector públic, i que està integrada per membres del Govern i per les organitzacions sindicals representatives, UGT, CCOO i IAC

En aquesta reunió UGT ha instat el Govern a abordar d’una manera efectiva l’aplicació del contingut de la Resolució 7/XI del Parlament de Catalunya, de data 20 de gener.
Com recordareu, aquesta Resolució, insta el propi Govern a iniciar negociacions amb les organitzacions sindicals en el marc de la Mesa General per tal d’establir un calendari durant els exercicis 2016 i 2017 per a la recuperació de la integritat de la paga extra de 2012 i dels dies de permís i de vacances vinculats a l’antiguitat, així com de presentar una proposta de calendari per a la devolució de les pagues extres de 2013 i 2014.

Davant de la proposta inicial que han presentat els representants del Govern, en la què intuíem certa inconcreció en el compliment efectiu dels punts que plantejava, UGT ha proposat alternatives més concretes i clares que han permès que es prengui l’acord que suposa ja l’execució de la part de la Resolució del Parlament que fa referència als dies permís i de vacances.

L’Acord adoptat permet: Seguir leyendo

UGT denuncia que las enfermedades relacionadas con el trabajo han crecido un 11% en 2015

La Unión General de Trabajadores (UGT) ha denunciado que las enfermedades relacionadas con el trabajo han crecido un 11% en 2015. En concreto durante 2015 se declararon 19.266 enfermedades profesionales en España, que suponen 1.876 enfermedades más que en 2014.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS) fuente:eleconomista.es

En un comunicado el sindicato ha explicado que el 82% de las enfermedades profesionales son causadas por agentes físicos, siendo

los trastornos musculoesqueléticos la primera causa de baja en nuestro país, y ha considerado que la mayoría serían evitables «si las empresas implantasen las medidas preventivas adecuadas». Seguir leyendo

L’Agència de Salut Pública de Catalunya declara l’inici de l’epidèmia de la grip

  • 66L’activitat gripal s’ha endarrerit lleugerament respecte el 2015 i la setmana passada, la taxa de síndromes gripals es va situar als 190 casos per cada 100.000 habitants, superant per primer cop el llindar epidèmic
L’activitat gripal ha arribat al nivell d’epidèmia a Catalunya, com ja és habitual en aquesta època de l’any. Els casos detectats s’han duplicat en una setmana fins arribar a una taxa d’incidència de 190,2 casos per cada 100.000 habitants, segons l’informe del Pla d’informació de les infeccions respiratòries agudes a Catalunya (PIDIRAC) de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT). Aquest any, la situació d’epidèmia s’ha endarrerit dues setmanes respecte el 2015.
Des de l’inici de la temporada, s’han registrat 26 ingressos greus pel virus de la grip i durant l’última setmana –del 25 al 31 de gener-, se n’han notificat 7 de greus als 12 hospitals que formen part de la xarxa sentinella per la vigilància de la grip. Seguir leyendo

L’entrada en vigor del nou model de transport sanitari provoca incongruències, acomiadaments i pitjor servei per als usuaris

La UGT de Catalunya denuncia que el nou model del transport sanitari, en funcionament ja arreu del territori català, ha suposat una important regressió en les condicions de treball dels treballadors i treballadores del sector i en els usuaris i les usuàries. El CatSalut, i per descomptat el SEM, havien d’esmerçar esforços per garantir que el nou model entrés en funcionament en unes condicions òptimes. No ha estat així.

baixa

 Una de les premisses més importants del nou concurs era la creació de nous llocs de treball. Des que s’implementaren el 14 de gener els últims lots (les divisions territorials en què s’ha fraccionat Catalunya per a les diferents licitacions del transport sanitari), ja han estat acomiadats 10 professionals, i tampoc s’ha renovat el contracte a aquells que estaven en pràctiques, després de 2 anys d’antiguitat en aquesta modalitat. A més, els que surten dels instituts es veuen forçats en molts casos a desplaçar-se, en alguns casos, fins a 100 quilòmetres del domicili al lloc de treball.

Les condicions dels equipaments i les instal·lacions que té la plantilla actualment tampoc són les adients: Seguir leyendo

Campaña para delegados y delegadas de prevención contra los riesgos psicosociales

cartell-riscos
Recomendaciones prácticas de las evaluaciones y los procesos de intervención psicosocial

Este documento pretende recopilar, de forma muy básica, algunas recomendaciones prácticas que hay que tener en cuenta en cualquier intervención psicosocial en la organización. Estas ideas y recomendaciones se agrupan en las seis fases del proceso de evaluación: identificación de los factores de riesgo; elección de la metodología, técnicas e instrumentos; planificación y realización del trabajo de campo; análisis de los resultados y elaboración del informe; elaboración y puesta en marcha de un programa de intervención y seguimiento y control de las medidas adoptadas.

TRÍPTICO EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES. Trabajar mejor para estar bien. Estar bien para trabajar mejor.

Este tríptico da información sobre los riesgos psicosociales, su evaluación, por qué y para qué se realiza, qué aspectos se evalúan y las fases de la propia evaluación.