EL TSJ DE CATALUNYA TORNA A DONAR LA RAÓ A UGT

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya torna a donar la raó a UGT i reconeix que els treballadors i treballadores de la empresa publica de Serveis d’Emergències Mèdiques SA (SEMSA), integrada aproximadament per 900 empleats, tenen dret a percebre en la seva retribució del mes vacacional el promig anual de totes les seves retribucions i no només d’aquelles que el conveni regula, així el Tribunal condemna a la demandada a que inclogui els següents conceptes: Seguir leyendo

Concentració en defensa dels drets dels treballadors i les treballadores de la Generalitat

Generalitat

La UGT de Catalunya, juntament amb la resta de sindicats de la Mesa General de la Funció Pública, convoca per a demà dimarts, 17 de gener, a les 12 hores, una concentració de delegats i delegades per demanar que es torni a convocar la Mesa amb voluntat de negociar acords.

El nostre sindicat reclama el compliment de la resolució de gener de 2016 del Parlament de Catalunya per a la recuperació dels drets dels empleats públics. Així mateix, exigim uns pressupostos socials que garanteixin els serveis públics de la ciutadania.

Concentració delegats funció públicaDIA: 17 de gener.
HORA: 12 hores.
LLOC: Plaça Sant Jaume. Barcelona.

PROCEDIMENT PER A LA RECUPERACIÓ DE L’IRPF MATERNITAT/PATERNITAT

PROCEDIMENT PER A LA RECUPERACIÓ DE L’IRPF MATERNITAT/PATERNITAT

Com sabeu, recentment el Tribunal Superior de Justícia de Madrid va dictar una sentència en la qual es condemna l’Agència Tributària a retornar a una treballadora la quantitat de 3.135 euros que aquesta havia hagut d’abonar per la prestació de maternitat que havia rebut durant l’any 2009.

Motivació de la sentència:
Que l’article 7 apartat h) de la la “Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre n parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de b “, determina que queden exemptes de tributació per IRPF les prestacions publiques per naixement, part o adopció múltiple, adopció, fills a càrrec i orfandat.

Seguir leyendo

Ampliació de permís de paternitat de dues a quatre setmanes a partir de l’1 de Gener

Defensem la igualació del permís de paternitat a setze setmanes per progenitor, així com la seva intransferibilitat i obligatorietat, doncs avui els homes no fan ús dels pocs drets de conciliació que tenen

La UGT de Catalunya considera que l’ampliació del permís de paternitat de dues a quatre setmanes que ha acordat avui el Consell de Ministres arriba tard, ja que es va aprovar amb la Llei d’Igualtat espanyola del 2007, que preveia que la mesura havia d’entrar en vigor, com a molt tard, l’1 de gener del 2013.

Seguir leyendo

La prestació per maternitat ha de quedar exempta d’IRPF

Prop de 2,5 milions d’afectats podrien reclamar-ne la devolució.

pigLa prestació per maternitat i paternitat hauria d’estar exempta del pagament de l’IRPF. És per això que la UGT exigim al Ministeri d’Hisenda que canviï la seva interpretació de la Llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.Tal com ha sentenciat el Tribunal Superior de Justícia de Madrid, aquesta prestació ha de quedar exempta a la actual legislació (art. 7.h) de la Llei d’IRPF). La UGT hem demanat al Ministeri que retorni d’ofici aquestes quantitats i, si no ho fa, animarem les 2.499.892 persones afectades a reclamar la seva devolució a Hisenda.

Seguir leyendo

UGT PIDE CONVOCAR EL ÁMBITO DE NEGOCIACIÓN DE SANIDAD PARA RECONSIDERAR EL PROBLEMA DE LA PRECARIEDAD, TRAS LA SENTENCIA DEL TJUE

La  justicia europea ha dado un varapalo a la normativa laboral española en el sector sanitario, por permitir el abuso de la contratación temporal. El 14 de septiembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó tres sentencias, relativas a la Directiva 1999/70/CE — Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP-  referidas a los modos de contratación dentro de las Administraciones Públicas españolas. Estos fallos tienen gran trascendencia para la legislación laboral nacional, pues resuelven varias cuestiones prejudiciales planteadas desde diversos tribunales españoles sobre el trabajo de duración determinada y la normativa española .

En concreto, la Sentencia 14/09/2016 se opone al texto recogido en el artículo 9 de la Ley 55/2003 de 16 de diciembre del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, que habla sobre nombramientos de personal estatutario temporal en el punto 3 apartado b) “cuando sea necesario para garantizar el funcionamiento permanente y continuado de los centros sanitarios. Seguir leyendo

Hospital Santa Maria: Sis mesos sense Director de centre a GSS i quatre sense Director Assistencial

El passat mes de Març el Dr. Victorià Peralta va deixar el càrrec de Director de Centres de GSS, quedant el lloc sense cobrir. Així mateix, el mes d’Abril la Dra. Anna Aran (amb càrrec de directora assistencial), també va deixar el lloc vacant, i des del passat mes d’octubre de 2015 el Sr. Sergi Pulido està provisionalment ocupant el càrrec de Director de Processos de Continuïtat Assistencials (CAP d’Infermeria).

A data d’avui aquests llocs tant primordials en la direcció i funcionament del qualsevol centre estan sense cobrir i això comporta que la presa de decisions  i l’organització d’algunes àrees està desatesa, amb qüestions pendents de resoldre, comportant un alentiment del bon funcionament del centre. Tots els processos que estan en espera des de ja fa mesos estan pendents de resolució, com per exemple: Seguir leyendo

Revista sense risc 47

revista-sense-risc-47Quan tingueu a les vostres mans aquest número 47 del Sense risc estarem commemorant la Setmana Europea de Seguretat i Salut, aquesta vegada centrada en les feines saludables a cada edat, en especial durant l’envelliment de la població treballadora. Hem de preparar-nos com a societat per adaptar les empreses a aquestes circumstàncies.

En l’espai «L’entrevista» parlem amb el Dr. Estivill, a qui li hem preguntat pel treball a torns i com afecta i quina repercussió en la salut té per al cos el canvi d’hàbits d’horaris.

En l’apartat «Tu opines», tenim l’oportunitat d’entrevistar la persona responsable de Seguretat i Salut de la UGT de Canàries, a qui agraïm que hagi acceptat de participar en la nostra revista.

En la secció «Especialitza’t» us voldria recomanar especialment la lectura de la diferenciació del treballador designat i el delegat de prevenció. Seguir leyendo