Devolució de la paga extra 2012 i d’altres drets ( robatori 2013/2014)

Devolució de la paga extra 2012 i d'altres drets

 PREACORD DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ

Avui la UGT ha arribat a un principi d’acord amb l’administració de la Generalitat de Catalunya que properament haurà d’aprovar per la Mesa de Negociació de l’Empleat Públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (MEPAG) convocada pel proper dijous dia 9 i que vol donar compliment a la Resolució 7/XI, de 20 de gener de 2016, del Parlament de Catalunya, que insta al Govern de la Generalitat a la recuperació de la paga extraordinària del 2012 i d’altres drets laborals retallats dels treballadors públics.

Aquest acord suposa que el Govern de la Generalitat es compromet a:

 • Pagar la quantitat pendent de la paga extra de 2012 (75,96%) de la següent forma:
tala1

[Els anys 2017 i 2018 es recolliran en l’acta de la reunió de negociació]

 • Deixar sense efecte l’acord de retenir el 5% i retornar, durant l’exercici 2016, les quanties retingudes per aquest concepte a molts companys i companyes quan es van pagar els primers 44 dies de la paga de 2012.
 • Possibilitar el gaudiment, durant el període ordinari de vacances 2016, dels dies addicionals de vacances per antiguitat acordats en data 19 de febrer de 2016.

 • Continuar les negociacions de les següents matèries:
  Seguir leyendo

EL GOBIERNO EN FUNCIONES INSISTE EN RECORTAR EN SERVICIOS PÚBLICOS NEGÁNDOLE A LA CIUDADANÍA SUS DEMANDAS SOCIALES

La reciente Actualización del Programa de Estabilidad 2016-2019 del Reino de España, remitido por el Gobierno en funciones a la Unión Europea, se muestra continuista con las políticas de recorte con los Servicios Públicos, tal y como queda evidenciado en las proyecciones que sobre el gasto por funciones plantea el referido Programa.

Así, en dicho periodo, se prevé una minoración de los gastos relacionados con la calidad de vida de las personas y los Servicios Públicos (en % del PIB) del 3,25%. Circunstancia que, en la práctica, va a suponer un mayor deterioro en los mismos, pues las partidas presupuestarias destinadas a financiarlos se verán mermadas un ejercicio tras otro.

Unas medidas que contradicen el sentir generalizado de la ciudadanía que, en dos Informes Oficiales, elaborados por el Defensor del Pueblo y la Agencia Estatal para la Evaluación de las Políticas Públicas (AEVAL), exige más y mejores servicios públicos, cuestión avalada por ambos organismos, pues aunque consideran que la situación ha mejorado ligeramente en 2015, la realidad de los Servicios Públicos es manifiestamente mejorable.

Hasta la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en Informe de 22 de abril de 2016 sobre el Programa, señala que “…la materialización de esta senda restrictiva para los gastos implica, un coste a corto plazo en términos de menor crecimiento de la actividad productiva, presentándose por tanto un riesgo a la baja en el crecimiento del PIB”.

Seguir leyendo

Resum Mesa General de Funció Pública 24 maig 2016

Resum Mesa General de Funció Pública 24 maig 2016
El Govern segueix sense escoltar les propostes sindicals

La reunió de la Mesa General de la Funció Pública era una continuïtat de la setmana passada on l’ ordre del dia era :

 • Continuïtat de la Negociació de l’acompliment de la resolució parlamentaria pel retorn de drets.
 • Negociació de l’avantprojecte de pressupostos per 2016.

Els sindicats UGT, CCOO i IAC hem presentat una proposta per escrit i signada sobre quines són les nostres reivindicacions en el marc del compliment de la Resolució parlamentària de retorn de drets als empleats i empleades públiques. Recordem que aquesta resolució 7/XI ja es va aprovar fa més de 5 mesos.

La proposta que hem entregat en mà passa per:

 • Retribucions:
 • Deixar sense efecte el 5% de la retallada del 2012
 • Terminis de pagament  paga 2012: 20,32% (2016), 35,35% (2017), 20,32% (2018)
 • Calendari de retorn pagues 2013 i 2014
 • Dies addicionals de vacances:
 • Modificació legal immediata per poder gaudir-los durant el període vacacional de 2016
 • Incapacitat Temporal:
 • Recuperació del 100% en cas de malaltia a partir de 2017
 • Recuperació immediata del 100% de les produïdes per les malalties de declaració obligatòria
 • Aplicació de les 30 h d’indisposició sense necessitat d’IT a tots els col·lectius de la Mesa
 • Fons d’Acció Social:
 • Recuperar la dotació del 0,8% de la massa salarial en 3 anys
 • Mantenir les normes de funcionament anteriors
 • Recuperar el 30% per aplicar a 2016
 • Productivitat:
 • Recuperació la situació anterior a 2012:
 • personal administratiu i tècnic: aplicació criteris d’abans de 2012
 • Borses de treball i substitucions:
 • Crear borses de treball per l’accés a interinatge a la Funció Pública ordenades per criteris objectius, als col·lectius on ho hi hagi
 • Aplicar els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en els processos de selecció i nomenament del personal temporal
 • Substituir les absències i baixes des del primer dia en els serveis essencials i/o que comportin atenció a persones
 • Oferta Pública d’Ocupació i reducció de la temporalitat:
 • Convocatòria de totes les places realment existents (vacants)
 • Les convocatòries seran de concurs-oposició en les que es valorin els mèrits pels anys treballats a la Funció Pública
 • Jornada:
 • Personal Administratiu i Tècnic: negociar l’aplicació 35 h
 • Cotització del personal interí:
 • Reposar la cotització al 100% al personal interí que va veure reduïda la seva jornada i retribucions
 • Equiparació de condicions de permisos i conciliació:
 • Criteris homogenis per a tots els col·lectius de la Mesa amb l’aplicació específica
 • Aplicació immediata del permís per a embarassades a partir de la setmana 37
 • Reducció de jornada amb el 100% de les retribucions durant el primer any posterior al  naixement

Seguir leyendo

DONAR I REBRE EL PARTE (Sentencia)


Després de la sentencia on un jutge dona la raó als sindicats contemplant com a temps efectiu de treball el temps donar i rebre el parte.
De la UGT volem dir que sempre hem defensat i hem treballat que el solapament sigui dins de la jornada efectiva de treball, doncs és el nostre dret.

La Directiva 93/104/CE, art. 2.1 defineix el temps de treball com a tot període durant el qual el treballador romangui en la feina, en l’exercici de la seva activitat o funcions mentre que defineix període de descans com a tot període que no sigui temps de treball.

Així ho interpreta la jurisprudència al respecte i així ho defensa la UGT.

El TSJ valida el convenio colectivo de la sanidad concertada

El TSJ valida el convenio colectivo de la sanidad concertadaMiércoles, 18 de mayo de 2016, a las 15:50

El TSJ valida el convenio colectivo de la sanidad concertada. El tribunal desestima la demanda que habían presentado Metges de Cataluña y otros sindicatos

Jesús Barrientos, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJ) ha validado el I Convenio colectivo de la sanidad concertada, que afecta a más de 50.000 trabajadores, ante la impugnación que había presentado el sindicato Metges de Cataluña. Una acción a la que se habían adherido otros sindicatos que no participaban en la negociación colectiva.

El órgano judicial ha desestimado tanto la demanda como los seis motivos que se alegaban para impugnar el convenio, que se firmó en mayo de 2015 por las patronales Capps, la Unión y ACES, así como los sindicatos CCOO, UGT y Satse.

La UGT de Catalunya publica el tríptic amb les cotitzacions i prestacions del 2016

El tríptic, que es publica anualment, recull les principals prestacions i cotitzacions socials. Per poder saber els topalls i quanties de la prestació d’atur, el subsidi d’atur, les bases de cotització, els tipus de pensió i la quantia o els límites del FOGASA durant el 2016.

MODELOS DE JUBILACIÓN

Esquema de los Tipos de Jubilación, actualizado con la nueva Ley General de la Seguridad Social. Se ha incluido, en el caso de la Jubilación Anticipada de Trabajadores con Discapacidad igual o superior al 45%, la modificación efectuada en el RD 1851/2009 mediante RD 1148/2011, que incluye las “Secuelas de Polio”, además del “Síndrome PostPolio”.

modelos de jubilacion

LA MESA DE LA FUNCIÓ PÚBLICA ACABA SENSE ACORD PER LES PROPOSTES INSUFICIENTS DEL GOVERN

Seal_of_the_Generalitat_of_Catalonia.svgEl procés de negociació no és obert ni transparent

A la reunió de la Mesa de la Funció Pública d’avui no s’ha arribat a un acord per la manca de propostes justes pels treballadors i les treballadores. Encara que des del Govern de la Generalitat s’ha acceptat la proposta de la UGT de Catalunya d’eliminar el topall del 5% dels 44 primers dies, no s’ha pogut arribar a la signatura d’un acord per la postura poc negociadora que des de l’Administració es mantenia.

A l’inici de la negociació des del Govern s’han establert tres segments per retornar el 75% restant de la paga extra en aquests anys fins arribar a la única i inamovible proposta de 2016 (15,3%), 2017 (30,06%) i al 2018 (20%).

Seguir leyendo

INSTRUCCIÓ SOL·LICITUD CERTIFICAT PENALS PROFESSIONALS. ICS

images (5)Bones companys/es, tal com us vam adelantar al full informatiu de la Mesa sectorial del 04/02/2016, l’ICS ha fet una instrucció pel tema de sol·licitar els penals a aquells professionals que interactuïn amb infants.

Llegiu be, per que implica a molts professionals de categories diferents.

Al final del document teniu una «declaració responsable jurada o promesa» per omplir i entregar a la direcció de RRHH

imagesINSTRUCCIÓ ICS PROTECCIÓ DE MENORS