Ampliació Seguro colectivo complementario de accidentes gratuito para afiliados/as de UGT

La UGT, ha acordat amb la companya asseguradora Atlantis, la possibilitat que el afiliats amb més d’un any d’afiliació, ampliïn gratuïtament en 1000 € el capital de la pòlissa col·lectiva d’accidents, que garanteix als hereus, una indemnització de 6000€ pels que tinguin més d’1 any d’antiguitat i de 9000 pels que tinguin més de 2anys d’antiguitat.

Us adjuntem el document on podeu trobar més informació

 

Ampliació pòlissa d’accidents afiliats/ades

En 2006 UGT i ATLANTIS varen signar una aliança estratègica amb l’objectiu de proporcionar als afiliats/des un model assegurador basat en la ètica i la solidaritat, i clarament diferenciat de l’oferta mercantil tradicional. Com a part de l’acord entre UGT i ATLANTIS, tots els afiliats/des amb un any d’antiguitat i al corrent de les seves quotes estan inclosos en una pòlissa d’accidents col·lectiva gratuïta que garanteix als hereus una indemnització en cas de mort accidental: de 6.000 € per als que tinguin un any d’antiguitat i de 9.000 € per als de més de dos anys d’antiguitat.

UGT ha acordat amb ATLANTIS la possibilitat de que els seus afiliats/des ampliïn en 1.000€ addicionals el capital d’aquesta pòlissa d’accidents, de manera totalment gratuïta. Per aconseguir-ho, només és necessari que cada afiliat/da complimenti un senzill butlletí electrònic abans del proper 31 de juliol.

Nova pòlissa d’assegurança per cobrir les baixes per Incapacitat Temporal (IT)

Nova pòlissa d’assegurançcartell_atlantis-199x300a per cobrir les baixes per Incapacitat Temporal (IT).
És una oferta exclusiva per a afiliats i afiliades a la UGT que ens ofereix ATLANTIS Corredoria.

Amb gran compromís tant per la companyia asseguradora Previsora General, la
corredoria d’assegurança Atlantis i la FSP-UGT de Catalunya, posem en marxa aquesta nova assegurança

Cliqueu l’enllaç per veure les quotes: (Tarifes Previsora General)

Cliqueu els enllaços següents per veure la documentació que s’ha d’omplir pels nous assegurats: