Nuevas tecnologías en el control de los trabajadores y el derecho a la intimidad del trabajador

La fuerza residual del derecho a la protección de datos personales, ante la fuerza expansiva de la libertad de empresa y la propiedad de los medios de producción ante las nuevas tecnologías.

  1. Nuevo concepto de espacio de privacidad fruto de los avances tecnológicos y nuevas realidades (vivimos en grandes nubes de datos).

Destacamos que el concepto tradicional de intimidad como esfera de intimidad puntual sujeta a la vista o percepción física de las personas, está ampliamente superada por las nuevas tecnologías. Hoy en día, básicamente, somos datos, de diferente naturaleza si se quiere, y se nos identifica a partir de los mismos. La tecnología puede aprehender los mismos, identificarnos y generar perfiles de nosotros.

Un sector doctrinal marca esta nueva realidad del concepto de intimidad que engloba diversos círculos concéntricos:

Seguir leyendo

Revista de prevenció de riscos laborals, “Sense risc” número 52

En aquest número es presenten les conclusions del Congrés Prevencionar sobre l’estat de la prevenció de riscos laborals a Espanya, l’autoconsum d’energia elèctrica, treball, conducció i neu i nou reglament d’emmagatzemament de productes químics i entrevistem a Ana García de la Torre, Secretaria de salut laboral i medi ambient de UGT Confederal.

JORNADA PRL I NOVES TECNOLOGIES A L’ÀMBIT SANITARI (HOSPITAL DEL MAR)

La implantació de noves tecnologies impregna cada cosa que fem en el nostre dia a dia. La inclusió de l’ús d’Internet de les coses dins de la industria 4.0 ha deixat de ser un complement per millorar la nostra qualitat de vida a passar a ser un element imprescindible en les coses més quotidianes.

En pocs anys els avanços tecnològics han fet que modifiquem la nostra relació amb l’entorn, amb les persones i com no, modifiquéssim les nostres formes de treballar.

Seguir leyendo

Glossari bàsic de prevenció de riscos laborals

Portada-Glossari-PRLPer donar suport a la tasca sindical dels delegats i delegades de prevenció, l’Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals de la UGT de Catalunya (OTPRL) ha editat el Glossari bàsic de prevenció de riscos laborals per als delegats i les delegades de prevenció, elaborat amb la col·laboració del Servei Lingüístic de la UGT i el suport de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de
Catalunya. El glossari recull els conceptes clau en matèria de prevenció de riscos laborals, i alhora és un instrument de difusió de la cultura preventiva i de la terminologia que es fa servir en aquest àmbit. S’hi descriuen els serveis que presta l’OTPRL, oberts a tothom, i disposa d’una pàgina personalitzable per enfocar millor l’acció de cada delegat o delegada al seu centre de treball.

Els delegats i les delegades de prevenció representen els treballadors i les treballado
res a les empreses, s’ocupen específicament de la defensa de la salut laboral en els centres de treball. La UGT de Catalunya disposa de l’Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals que promou la millora de les condicions de seguretat i salut a la feina, i s’ocupa de prestar-los tot el suport necessari perquè puguin dur a terme les seves funcions mitjançant l’assessorament personalitzat, tant presencial com en línia, i els facilita eines com aquest Glossari, diferents publicacions i tríptics, la revista trimestral Sense Risc, actes divulgatius, l’acompanyament tècnic a les reunions de comitès de seguretat i salut, etc.

També disposen d’aquest dossier de documents i formularis bàsics de prevenció, els 10 models més importants per a tota persona que exerceixi tasques de vigilància de la salut a la feina, descarregables també a l’apartat Treballa en català > Models de documents d’aquest blog.

La publicació del glossari es fa coincidint amb la celebració dels actes i jornades amb motiu del Dia Mundial de la Salut i la Seguretat en el Treball, el 28 d’abril. L’opuscle es pot descarregar clicant aquí.

Més informació: “Recursos sobre prevenció de riscos laborals”.

UGT-Terres de Lleida. 27 d’abril, exitosa jornada de salut laboral

UGT demana a empreses i institucions no abaixar la guàrdia en la inversió en prevenció, ja que la sinistralitat en el treball a Lleida puja un 22%

 UGT escenifica amb petites actuacions casos d’assetjament laboral a la feina que cal detectar i denunciar

La UGT-Terres de Lleida va organitzar ahir una jornada emmarcada en el Dia de Salut Laboral, per a delegats i delegades de prevenció,  I que va consistir en escenificar diferents situacions de “mobbing” o “assetjament al treball” per tal que els assistents sàpiguesin com reaccionar.

Jornada Mobbing

Seguir leyendo

Actes Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball 2017

ACTES DIA INTERNACIONAL DE LA SEGURETAT I LA SALUT EN EL TREBALL 28 D’ABRIL 2017

Amb motiu de la celebració d’aquesta diada,  des de la UGT de Catalunya  hem organitzat una sèrie d’actes als que us convidem a participar:

–       JORNADA STOP-MOBBING. Jornada per parlar d’assetjament moral a les empreses.

Quan: Dijous, 27 d’abril de 2017. 10:30h. a 13:30h

On:  Lleida. Sala Jaume Magre (C/Bisbe Torres, 2)

Inscripció prèvia: 973 26 00 11o ugt@lleida.ugt.org

Seguir leyendo

Què està passant amb les mútues laborals de la Generalitat de Catalunya?

Des de fa uns mesos els treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya estem patint un  increment  de  la  conflictivitat  en  la  nostra  relació  amb  les  mútues  de  treball  i  malalties professionals de la Seguretat Social, que alhora comporta una pèrdua retributiva.

Una de les mútues amb més volum de treballadors i treballadores de les que té contractades la Generalitat de Catalunya, Asepeyo,   ha establert criteris interpretatius, restrictius i unilaterals, de l’article 156 del RDL 8/2015, de 30 de octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social (LGSS), contraris als interessos dels empleats, basats en sentencies de l’àmbit d’alguns Tribunals Superiors de Comunitat Autònoma i contràries a Sentencies del Tribunal Suprem i que van en contra de les seves actuacions com a mútua en períodes anteriors.

En   concret   es   posa   en   qüestió   que   alguns   accidents   in   itinere   o   durant   la   pausad’esmorzar/berenar  (que  són  temps  computable  de  treball  en  el  cas  dels  treballadors  de  la Generalitat)  hagin  de  tenir  la  consideració  d’accident  de  treball;  cosa  que  fins  ara  ningú  havia posat en dubte.

Seguir leyendo

Aprobado el Documento de Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España para 2017

El Pleno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo lo aprobó el pasado 20 de diciembre

Fuente: https://goo.gl/IZ69pM 27 Febrero 2017

El pasado 20 de diciembre de 2016, en el Pleno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo se aprobó el Documento de Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España adoptados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) para el año 2017.
Desde la primera publicación del documento sobre Valores Límites de Exposición Profesional en el 1999, se han ido presentando actualizaciones del mismo con carácter anual para hacer frente a la obligación de la Directiva 98/24/CE, traspuesta mediante el Real Decreto 374/2001.
Este mismo Real Decreto establece que los valores publicados por el INSHT son los de referencia para los agentes químicos que carezcan de valores límite reglamentarios.
En la reunión, además, se habló del acuerdo alcanzado sobre el valor límite ambiental del monóxido de carbono.

Reunió comissió permanent de la Comissió paritària de prevenció de riscos laborals per al personal d’administració i tècnic, i laboral.

20-02-2017

En la reunió d’avui UGT em presentat els temes que seran tractats a la propera reunió del plenari del proper 31 de març:

  • Litotròfia: seguiment dels casos
  • Espais de treball. Document tramès pel Departament de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda mitjançant la DG del Patrimoni de Definició d’una nova estratègia d’espais de treball per als edificis administratius de la Generalitat
  • Finalitat de l’entrevista de salut presentada a alguns CSS.
  • Quines són les principals mesures preventives i correctores en les avaluacions de riscos psicosocials (PSQCat21)
  • Mútues: demanem explicacions de casos on accidents de treballadors ocorreguts en el temps d’esmorzar no s’han qualificats d’accidents laborals.

 

Se’ns comunica que el proper mes d’abril es farà un seminari sobre conceptes d’accident laboral, accidents en la pausa-esmorzar…adreçat als delegats/des de prevenció.

La propera reunió del plenari se celebrarà el pròxim 31 de març

Us seguirem informant

Resum de la reunió de la comissió paritària general de prevenció de riscos laborals 14 de desembre de 2016

En primer lloc, volem valorar positivament el fet que assisteixi a aquesta reunió la Directora General de la Funció Pública, ja que és la responsable de les polítiques de prevenció de l’Administració de la Generalitat i el seu rang ha de servir per què els acords i les decisions que s’adoptin en el si d’aquesta Comissió Paritària siguin implementats en tots els racons de la nostra administració.salut-laboral

1) S’aprova l’acta de l’última reunió de la Mesa Paritària General de PRL del mes de gener.

2) L’Administració presenta l’Estudi de sinistralitat laboral de l’any 2015; amb les dades que es recullen hi ha un petit increment dels índexs de sinistralitat.

Destaquen els accidents de treball (AT) in itinere amb baixa (23%), cosa que ens fa pensar que cal millorar els aspectes relacionats amb la mobilitat dels treballadors i treballadores de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Seguir leyendo