Ampliació pòlissa d’accidents afiliats/ades

En 2006 UGT i ATLANTIS varen signar una aliança estratègica amb l’objectiu de proporcionar als afiliats/des un model assegurador basat en la ètica i la solidaritat, i clarament diferenciat de l’oferta mercantil tradicional. Com a part de l’acord entre UGT i ATLANTIS, tots els afiliats/des amb un any d’antiguitat i al corrent de les seves quotes estan inclosos en una pòlissa d’accidents col·lectiva gratuïta que garanteix als hereus una indemnització en cas de mort accidental: de 6.000 € per als que tinguin un any d’antiguitat i de 9.000 € per als de més de dos anys d’antiguitat.

UGT ha acordat amb ATLANTIS la possibilitat de que els seus afiliats/des ampliïn en 1.000€ addicionals el capital d’aquesta pòlissa d’accidents, de manera totalment gratuïta. Per aconseguir-ho, només és necessari que cada afiliat/da complimenti un senzill butlletí electrònic abans del proper 31 de juliol.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.