Devolució de la paga extra 2012 i d’altres drets ( robatori 2013/2014)

Devolució de la paga extra 2012 i d'altres drets

 PREACORD DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ

Avui la UGT ha arribat a un principi d’acord amb l’administració de la Generalitat de Catalunya que properament haurà d’aprovar per la Mesa de Negociació de l’Empleat Públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (MEPAG) convocada pel proper dijous dia 9 i que vol donar compliment a la Resolució 7/XI, de 20 de gener de 2016, del Parlament de Catalunya, que insta al Govern de la Generalitat a la recuperació de la paga extraordinària del 2012 i d’altres drets laborals retallats dels treballadors públics.

Aquest acord suposa que el Govern de la Generalitat es compromet a:

 • Pagar la quantitat pendent de la paga extra de 2012 (75,96%) de la següent forma:
tala1

[Els anys 2017 i 2018 es recolliran en l’acta de la reunió de negociació]

 • Deixar sense efecte l’acord de retenir el 5% i retornar, durant l’exercici 2016, les quanties retingudes per aquest concepte a molts companys i companyes quan es van pagar els primers 44 dies de la paga de 2012.
 • Possibilitar el gaudiment, durant el període ordinari de vacances 2016, dels dies addicionals de vacances per antiguitat acordats en data 19 de febrer de 2016.

 • Continuar les negociacions de les següents matèries:
  77

  • Fons d’acció social

  • Complement de productivitat

  • Incorporació de nous supòsits de percepció del 100% de retribucions en casos d’Incapacitat Temporal derivada de contingències comunes.
  • Borses de treball

  • Oferta d’ocupació pública i reducció de la temporalitat.
  • Calendarització del retorn de les pagues extraordinàries dels anys 2013 i 2014.

Des de la UGT de Catalunya, fem una valoració positiva d’aquest acord que significa trencar la dinàmica negativa en les relacions laborals amb l’administració des de l’any 2010.

Aquest és el primer acord substancial de retorn de condicions laborals i econòmiques al personal de l’administració de la Generalitat en els darrers anys, que vol donar compliment a la Resolució parlamentària 7/XI i pel que fa a la paga de 2012 ens equipara a la resta de comunitats autònomes.

La UGT ha treballat des de la primera retallada per que ens ho retornin tot el que ens han pres i ho seguirem fent amb lluita fins aconseguir-ho!!!

 

 

Los comentarios están cerrados.