Els dies de vacances per antiguitat es podran gaudir de manera aïllada

Els dies de vacances per antiguitat es podran gaudir de manera aïllada

La UGT va proposar a la darrera reunió de Mesa sectorial del 20 de juny de 2016 que els dies addicionals de vacances es poguessin gaudir de manera aïllada (actualment, com sabeu, ja es gaudeix de 7), considerant que en molts col·lectius els quadrants de vacances estan ja tancats, i el fet de no acceptar la nostra proposta podria generar problemes als treballadors per al seu gaudiment i per a l’organització dels serveis.

Doncs bé, Funció Pública ha acceptat la nostra petició atesa l’excepcionalitat d’enguany i la data en què ha entrat en vigor la implantació d’aquests dies.

Per tant, per aquest 2016,el personal funcionari i el personal laboral amb horari de funcionari podran gaudir dels dies addicionals de vacances per antiguitat de manera independent

Los comentarios están cerrados.