Hospital Santa Maria: Sis mesos sense Director de centre a GSS i quatre sense Director Assistencial

El passat mes de Març el Dr. Victorià Peralta va deixar el càrrec de Director de Centres de GSS, quedant el lloc sense cobrir. Així mateix, el mes d’Abril la Dra. Anna Aran (amb càrrec de directora assistencial), també va deixar el lloc vacant, i des del passat mes d’octubre de 2015 el Sr. Sergi Pulido està provisionalment ocupant el càrrec de Director de Processos de Continuïtat Assistencials (CAP d’Infermeria).

A data d’avui aquests llocs tant primordials en la direcció i funcionament del qualsevol centre estan sense cobrir i això comporta que la presa de decisions  i l’organització d’algunes àrees està desatesa, amb qüestions pendents de resoldre, comportant un alentiment del bon funcionament del centre. Tots els processos que estan en espera des de ja fa mesos estan pendents de resolució, com per exemple:

– Processos d’aplantillament i moviment intern.
– Àrea de Quiròfan està pendent de millores que depenent de la decisió de Gerència, com són la compra de material i obres per alleugerir les càrregues de treball
– Organització dels períodes de festes i descans  Nadal i Setmana Santa.
– Carrera professional (SIPDP) del Grup II que des de fa un  any estan pendents de valorar i per tant endarrerida la retribució.
– Valoració d’augment de del rati de personal en diferent àrees.
– Promoció interna de categories professionals.
– Convocatòria de Comitè del Pla d’igualtat.
– Obres de millora en l’àrea de Psiquiatria, essent un dels punts la millora  la unitat de Curta estada, ja que la seva ubicació és provisional.
– Adequació de l’àrea de programació de l’Hospital Santa Maria.
– Discriminació entre personal ICS  i GSS amb l’abonament pàrking.
– CAP onze setembre?

Així doncs, agrairem que s’acceleri el nomenament de les places als càrrecs vacants, per tal que la gestió d’aquest centre hospitalari pugui desenvolupar-se amb normalitat en el menor temps possible.

Secció sindical de la UGT GSS

 

Los comentarios están cerrados.