La prestació per maternitat ha de quedar exempta d’IRPF

Prop de 2,5 milions d’afectats podrien reclamar-ne la devolució.

pigLa prestació per maternitat i paternitat hauria d’estar exempta del pagament de l’IRPF. És per això que la UGT exigim al Ministeri d’Hisenda que canviï la seva interpretació de la Llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.Tal com ha sentenciat el Tribunal Superior de Justícia de Madrid, aquesta prestació ha de quedar exempta a la actual legislació (art. 7.h) de la Llei d’IRPF). La UGT hem demanat al Ministeri que retorni d’ofici aquestes quantitats i, si no ho fa, animarem les 2.499.892 persones afectades a reclamar la seva devolució a Hisenda.

En aquesta sentència, el Tribunal obliga Hisenda a tornar l’IRPF d’una prestació de maternitat que havia sol·licitat una treballadora, en declarar que la prestació per maternitat i paternitat ha de quedar exempta de tributació de l’IRPF. Hisenda, en canvi, manté l’obligació de tributar en tant que considera les prestacions de la Seguretat Social per maternitat i paternitat com a rendiments de treball no exemptes de tributar.

Aquesta sentència obre la porta a les treballadores que dediquen una part del seu temps a la cura de menors després del naixement o adopció durant les 16 setmanes de durada del permís de maternitat perquè puguin reclamar la devolució del que els han retingut per aquest concepte entre 2012 i 2016

El mateix criteri seria d’aplicació a les prestacions per paternitat.

Un total de 2.499.892 treballadors i treballadores han percebut prestacions de maternitat i paternitat des de l’any 2012, i podrien reclamar a Hisenda la devolució dels darrers quatre anys

Un dels principals obstacles a l’hora d’avançar en la igualtat de gènere efectiva de les dones en la seva participació en l’àmbit laboral, és l’absència de voluntat política per adoptar mesures perquè la conciliació de la vida familiar i laboral no segueixi sent un problema que han d’afrontar majoritàriament les dones. Són les dones qui han de patir els efectes negatius, inclosos els econòmics, de l’absència de polítiques de conciliació com cal, incloses les que fan referència a la fiscalitat.

És per això que la UGT reclamem la modificació del criteri interpretatiu d’Hisenda de la Llei de l’IRPF en el sentit d’aquesta sentència i animem els treballadors i treballadores afectats a reclamar judicialment. Properament posarem a la vostra disposició un model tipus de reclamació, acompanyat de les instruccions pertinents per presentar-la.

Los comentarios están cerrados.