Reunió MEPAGC 2 de febrer de 2017

Encara estem perplexes de com s’ha desenvolupat aquesta reunió; la Funció Pública, és a dir el Govern de Catalunya, ha estat repetint que els pressupostos estaven tancats de facto i que ja no es podia fer res per introduir cap partida per retornar els drets als seus treballadors i treballadores.

Les explicacions han estat molt curioses i, fins i tot, hi ha hagut diverses fases on s’ha culpabilitzant d’aquesta impossibilitat a diferents agents: el grup parlamentari que governa, el grup parlamentari que recolza el govern, els sindicats…

Hem assistit a una nova classe d’elaboració de pressupostos i la seva tramitació parlamentària; fins i tot s’ha qüestionat la possibilitat de que a data d’avui es puguin fer esmenes als mateixos per part dels grups parlamentaris…

Però quan hem preguntat al Govern sobre quin havia estat el seu paper en la negociació a la MEPAGC la resposta ha estat ben curta: “vam negociar els pressupostos al mes de novembre i estem anant als Grups de Treball”.

Però què va negociar la Funció Pública el mes de novembre? Quines són les propostes sindicals que va acceptar? Quines són les contapropostes que van fer als sindicats? Quines són les mesures que va introduir al projecte de pressupostos de 2017, per seguir complint amb la resolució parlamentaria de retorn de les condicions laborals als empleats i empleades de la Generalitat de Catalunya?

Avui, només hem arribat a un acord, tornar a reunir-nos la setmana vinent.

La reunió de la setmana vinent ha de ser propositiva per part del Govern, els treballadors i treballadores de la Generalitat hem demostrat la nostra capacitat de sacrifici, la nostra solidaritat i la nostra professionalitat.

Ara és el Govern qui ha de fer el pas i començar a fer contrapropostes a les propostes sindicals unitàries:

  • Ampliació dels supòsits d’IT amb dret a cobertura del 100% del salari.
  • Retorn de 1/3 de la paga extra de l’any 2013 aquest any i el compromís a calendaritzar el retorn de la resta de les pagues extres de 2013 i 2014.
  • Recuperar el FAS.
  • Dret a 30 hores anuals per indisposició per al personal de l’ICS.
  • Reducció d’hores d’atenció directe als/les mestres de +55 anys.
  • Aplicació de les sentències del TSJUE respecte a les indemnitzacions del personal interí.
  • Oferta pública per recuperar plantilles i reduir temporalitat.

D’aquestes mesures, la majoria tenen costos econòmics mínims i sabem positivament que molts departaments no entenen perquè Funció Pública no ha arribat encara a cap acord amb les organitzacions sindicals.

El Parlament de Catalunya ja ho ha deixat clar i recolza plenament la recuperació, el Govern no es pot escudar en res per no complir amb  els seus treballadors i treballadores. El parlament ja ha dit en dues ocasions que el Govern ha d’acordar a la MEPAGC el retorn de les condicions laborals als seus treballadors i treballadores.

Exigim al Govern de Catalunya que acati les decisions del Parlament de Catalunya

i ens retorni els nostres drets!!!

Los comentarios están cerrados.