Oferta d’ocupació pública 2017: el Govern aprova una oferta d’ocupació de 7.721 places

El Govern ha aprovat l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat per al 2017. L’Acord de Govern preveu la convocatòria de 7.721 places, destinades majoritàriament a cobrir sectors prioritaris que afecten el funcionament dels serveis públics essencials i que es corresponen al 100% de les taxes de reposició acumulades de 2016 i 2017 en col·lectius prioritaris i del 50% en la resta.

Les places es corresponen a 2.500 de l’àmbit sanitari, 2.000 de docents, 505 de mossos d’esquadra, 150 de bombers, 301 del cos d’educació social de l’àmbit d’execució penal, 100 d’agents rurals, 68 d’inspectors i tècnics de l’Agència Tributària de Catalunya, 790 places de cossos generals (400 places del cos superior d’administració general i 390 d’administratius) i 210 places per a titulats de diversos (enginyeria, advocacia, arxivística o biblioteconomia entre altres).

L’oferta aprovada també preveu la convocatòria de 946 places de personal laboral, de les quals 556 corresponen a categories finalistes del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i 380 a tècnics especialistes d’educació infantil del Departament d’Ensenyament. Les 10 restants són professorat de l’INEF.

Del total de places ofertes, es reservarà un mínim del 7% per a ser cobertes per persones amb discapacitat. D’aquest percentatge, un 5% es destinarà a persones amb discapacitat física, mentre que un 2% es reservarà per a les que acreditin discapacitat intel·lectual. Les places per a personal amb discapacitat intel·lectual (col·lectiu DIL) són 151, que es preveuen de l’agrupació professional de subalterns i del cos d’auxiliar, quan se’n facin convocatòries.

Malgrat que sigui positiu que per fi surti una Oferta d’Ocupació, la UGT considera que aquesta oferta respon només a un interès polític, que no soluciona la precària situació dels treballadors de la Generalitat de Catalunya, que no ha estat ni avaluada ni consensuada amb els seus representants i que no serveix per estabilitzar la situació laboral del personal interí ni tampoc per recuperar els milers de llocs de treball perduts aquests darrers anys.

La UGT esperava molt més que un simple “compromís” de treball per establir un pla a tres anys vista per estabilització de plantilla i reducció de la temporalitat. La UGT ja no es fia d’aquest Govern, d’un Govern que no obeeix ni tan sols al Parlament, que no vol complir la Resolució parlamentària de 20 de gener de 2016, aprovada per unanimitat, i que l’instava al retorn de la paga del 2012 i a la recuperació de la resta de drets suspesos o suprimits en els darrers anys. Esperàvem, en resum, el reconeixement de l’esforç realitzat aquest anys pels treballadors públics de la Generalitat de Catalunya.

A continuació teniu el quadre desglossat de les places aprovades a l’Oferta Pública d’Ocupació del 2017.

OFP2017

Veure oferta publicada al DOGC

Salut

Los comentarios están cerrados.