Festes laborals a Catalunya durant l’any 2018

Són festes laborals a Catalunya durant l’any 2018 les següents:

1 de gener (Cap d’Any).
6 de gener (Reis).
30 de març (Divendres Sant).
2 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida).
1 de maig (Festa del Treball).
15 d’agost (l’Assumpció).
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).
12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya).
1 de novembre (Tots Sants).
6 de desembre (Dia de la Constitució).
8 de desembre (la Immaculada).
25 de desembre (Nadal)
26 de desembre (Sant Esteve).

b) De les tretze festes esmentades a l’apartat a) n’hi ha una, a triar entre el 2 d’abril (Dilluns de Pasqua
Florida) i el 26 de desembre (Sant Esteve), que té el caràcter de recuperable. Les altres dotze són de caràcter
retribuït i no recuperable.
c) Al territori d’Aran, vist que el dia 17 de juny (Festa d’Aran) l’any 2018 coincideix en diumenge, no cal aplicar
el Decret 152/1997, de 25 de juny, i el Decret 146/1998, de 23 de juny, que modifiquen el Decret 177/1980,
de 3 d’octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents i, per tant, com a la resta de Catalunya, serà festa
el dia 26 de desembre (Sant Esteve)

Los comentarios están cerrados.