La Infermeria tindrà un projecte de decret que donarà seguretat jurídica en la prescripció de medicaments als infermers/infermeres de Catalunya

Des de la Secretaria de Sanitat i el Sindicat Professional d´Infermeria FeSP UGT us informem, que el passat divendres 30 de Juny a les 13h en roda de premsa el conseller de salut, Antoni Comín va presentar el Projecte de Decret pel qual es regula la indicació, ús i autorització de medicaments i productes sanitaris a Catalunya per part de les infermeres i infermers. Aquest text donarà seguretat jurídica a les infermeres i infermers que, dins de  la seva situació quotidiana, indiquen o usen medicaments i productes sanitaris als centres i serveis sanitaris públics o privats.

La normativa donarà cobertura legal a que les infermeres i els infermers puguin indicar i usar productes sanitaris i medicaments que actualment no estan subjectes a prescripció mèdica sense que sigui necessària l´autorització expressa d´un  metge. En el cas de medicaments subjectes a prescripció mèdica, el text preveu que  les infermeres i infermers puguin indicar i usar-ne en els seus àmbits d´actuació professional, en el marc de protocols clínics amb el suport d´un diagnòstic mèdic previ. D´aquesta manera, es blinda amb seguretat jurídica unes activitats que ja es feien actualment a Catalunya i que un reial decret estatal aprovat al 2015 havia deixat sense empara.

Què diu el decret?

El decret entén la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris com aquelles activitats resultat d´un procés que inclou la valoració prèvia del problema de salut que presenta la persona atesa. Les condicions que es regulen es basen en els principis de garantia de la seguretat clínica dels pacients i de la pròpia seguretat jurídica dels professionals.

El decret estableix que no sigui necessari acreditar cap formació addicional al grau universitari (o homologada) per tal que les infermeres i infermers puguin usar medicaments que no requereixen recepta o productes sanitaris d´us habitual en el seu exercici professional. En el cas de medicaments subjectes a prescripció mèdica, el projecte de decret preveu la creació, en el si del Departament de Salut, de la Comissió de Pràctica Assistencial integrada per representants dels Consells de Col·legis d´Infermeres i de Metges i, eventualment per representants de les societats científiques. Aquesta comissió tindrà com a funcions destacades determinar els àmbits on sigui necessaris desplegar l´activitat d´indicació i ús de medicaments per part de les infermeres i infermers, així com acordar, per a cada àmbit, la formació específica i/o experiència que  hauran d´acreditar aquestes professionals per dur-la a terme. Una altra funció serà acordar els requisits mínims que hauran de complir els protocols que guiaran la indicació i l´ús de medicaments per part de les infermeres i infermers en els àmbits que es determinin.

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ja han anunciat que presentaran les al·legacions oportunes basades en la prioritat de garantitzar la seguretat clínica dels pacients.

El Sindicat Metges de Catalunya ha expressat el seu rebuig de decret de prescripció infermera presentat pel conseller de Salut, i ja ha anunciat que recorrerà i presentarà esmenes en tant que es publiqui.

El SINDICAT PROFESSIONAL D´INFERMERIA amb el suport del SINDICAT PROFESSIONAL MÈDIC FeSP UGT  considera per una banda, que malgrat s´ha donat un pas en tema de la prescripció, no oblidem que estem parlant de medicaments no subjectes a prescripció mèdica que, per tant tampoc entenem la reacció desproporcionada de CCMC i el Sindicat Metges de Catalunya. I per altra banda, demanem com a Sindicat D´infermeria estar present en la Comissió de Pràctica Assistencial que és on es decidirà realment la Prescripció Infermera per poder indicar, usar i autoritzar la dispensació de medicaments subjectes a la prescripció mèdica. Així que no es pensin que ens conformarem amb recuperar la  prescripció a medicaments no subjectes a prescripció mèdica.

Los comentarios están cerrados.