Accions jurídiques per l’acompliment del conveni SISCAT

Des de la nova Secretaria de Sanitat de la FeSP-UGT Cat us comuniquem que hem endegat una sèrie d’accions a nivell jurídic per tal de donar continuïtat a l’acompliment de conveni i aconseguir les màximes millores possibles:

1.- En la darrera paritària del 5 de juny es va acordar per la part social la denuncia, prèvia presentació al TLC, per tal de que tots els contractes parcials que durant tot l’any realitzin més del 50% de la jornada (amb independència de la parcialitat inicial) puguin accedir a la Carrera Professional i/o al canvi de nivell, si fora el cas, i a la seva consolidació un cop assolit. Aquest TLC encara no s’ha produït però la redacció de la demanda ja està realitzada i en breu es presentarà.

2.- Respecte el tema de quins són els conceptes retributius que s’han d’abonar en vacances, que nosaltres entenem que tots i no només un quants, hem de dir-vos que aquest tema ja s’està portant des dels serveis jurídics cap al TSJC (Tribunal Superior de Justícia de Catalunya).

3.- Des del punt de vista retributiu, que estava pendent des d’abans de juny, estem realitzant l’anàlisi i l’estudi jurídic pertinent per tal de demanar l’aplicació de l’increment de l’1% en les taules retributives, tal i com ja s’ha fet en funció pública; l’objectiu es que s’implementi retroactivament des de l’1 de gener de 2016.

Mes info a ugttauli@tauli.cat

Twitter @ugttauli

Facebook UGT Tauli- Udiat

Comments are closed.