Última paritària del Conveni SISCAT 26 octubre 2016

El proppassat dia 26 d’octubre va tenir lloc una nova reunió de la Comissió Paritària del Conveni del SISCAT.

Independentment de la Comissió; us volem informar que es va demanar d’efectuar una comissió Paritària (MONOGRÀFICA) per tractar tot el tema de l’increment de l’1%, que com be sabeu, la nostra organització (UGT) està demanant d’implementar-lo en nòmines. Aquest 1% es per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al 2016 on ja de principis d’any s’està reclamant (Decret Llei 1/2016 del 19 de Gener).

Heu de saber que el proper dia 7 de novembre hem estat convocats a aquesta reunió monogràfica de l’1%.

N’ obstant això, la nostra organització no dubtarà en elevar tot aquest tema a nivell judicial en cas de no tenir cap altra opció de viabilitat.

Aprofitant l’avinentesa també us comuniquem que el proper dia 9 de novembre es produirà una convocatòria única de la mesa negociadora del conveni per tal d’implementar, si s’escau i s’acorda, només un nou redactat dels criteris concrets del gaudiment vers els dos dies de lliure disposició addicionals (de l’actual conveni 2015/16) per aquelles persones que varen veure incrementada la seva jornada laboral anual, en el seu dia, per imposició/decret.

US SEGUIREM INFORMANT PUNTUALMENT DE QUALSEVOL NOVETAT O RESOLUCIÓ QUE ES DUGUI A TERME.

Comments are closed.