Legislació

 1. CONSTITUCIÓ ESPANYOLA

2. ESTATUT D’AUTONOMIA

3. REGIM LOCAL

4. RÈGIM DEL PERSONAL FUNCIONARI

5. RÈGIM DEL PERSONAL LABORAL

6. DRETS SINDICALS

7. SEGURETAT SOCIAL

 

8.ALTRES NORMES

 

Per llegir els documents “pdf”, cal el programari gratuït Acrobat Reader. Si no el teniu, descarregueu

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ 17/1/2013