Ets aquí
Inici > ICS > RESUM MESA SECORIAL ICS 22/12/2017

RESUM MESA SECORIAL ICS 22/12/2017

Reordenació SAP Dreta de Barcelona.

De les 84 persones , 80 continuen amb el mateix nomenament. Han canviat de nomenament 2 Auxiliars Administratius, 1 DUI i 1 Zelador

Cobertures per suplències en AP

La UGT demana més cobertura per a suplències en AP. El Centre Corporatiu contesta que s’està cobrint molt, però que segurament NO és suficient. Exposa que des del 2011 fins ara s’ha augmentat molt el pressupost que és de 60 milions d’euros.

La UGT manifestem que han de ser conscients del fet que la gent està molt “cremada”,  pel que molts acaben marxant per treballar fora del país, comportant així el problema de que després no es puguin trobar professionals que cobreixin les substitucions.

La UGT exposa que es URGENT que es faci un estudi de les càrregues de treball i de les ràtios.

La UGT continuem diem que, tot i que el pressupost que diu el Centre Corporatiu s’ha vist augmentat en els darreres anys, aquest continua sent insuficient perquè han de tenir present que els serveis i l’activitat assistencial no paren d’augmentar, per això nosaltres demanen que part d’aquet pressupost sigui destinat a cobrir més substitucions.

Previsió d’aplantillament fins el final any.

En aquet punt la UGT pregunta si dins del  quadre presentat pel Centre Corporatiu estan incloses les categories minoritàries.

MILLORA DE LA OCUPACIÓ Gener Desembre 2017
Ámbit/Hospital Categories Interins Nous Vacants Produïdes Diferència
Hospitals Facultatiu/Especialista 312 151 161
  Diplomat sanitari 497 240 257
  Altre personals Sanitari 380 144 236
  Gestió i Serveis 341 157 184
Total Hospitals   1530 692 538
         
Primària Facultatiu/Especialista 416 284 152
  Diplomat sanitari 432 255 177
  Altre personals Sanitari 113 62 51
  Gestió i Serveis 442 181 261
Total Primària   1423 782 641
         
Total General   2953 1474 1479

 

UGT, QÜESTIÓ DE CONFIANÇA

Top