Ets aquí
Inici > ICS > NOTA MESA SECTORIAL ICS 4 DE JUNY

NOTA MESA SECTORIAL ICS 4 DE JUNY

INFORMACIÓ SOBRE PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA DEL PERSONAL DE L´ICS A RESIDÈNCIES GERIÀTRIQUES.

Es demana informació sobre la prestació d’assistència del personal de les residències geriàtriques.

ü  El centre corporatiu respon que s’està avaluant el tema en qüestió.  El que de moment sí saben és que en algunes residències de titularitat pública l’ICS té conveni i el personal presta assistència algunes hores al dia/ setmana (metges).

PLANS DE FORMACIÓ DELS TERRITORIS: ES POTENCIEN LES ACTIVITATS FORMATIVES TRANSVERSALS I ESCASSEGEN LES ACTIVITATS FORMATIVES ESPECÍFIQUES.

ü  UGT manifesta que la planificació dels plans de formació s’han de fer tenint en conte les necessitats formatives del personal dels territoris, tanmateix han de ser els territoris qui pactin aquests plans formatius de formació que s’apliquen a cada categoria.

DPO EN HOSPITALS; DISCREPÀNCIES ENTRE COM ES DEFINEIXEN OBJECTIUS I COM ES PONDEREN ELS OBJECTIUS INDIVIDUALS VERS EL QUE ES VA INFORMAR EN MESA.

  • Es demana l’ elaboració d’un catàleg de DPO d’objectius individuals, el Centre Corporatiu contesta que és impossible fer aquet catàleg a nivell individual.

 

  • La UGT estem en contra de les reclamacions de tracte, ja que a la majoria de casos no es té en conte l’opinió del professional, i sigui el que sigui el cas, queda reflectit com a negatiu en les DPOS.

 

FUNCIONS DELS REFERENTS DE GESTIÓ EN ELS EAP.

  • En alguns Territoris estan dient que als equips de EAP (Primària) volen incorporar una infermeria que faci “Gestió per la demanda” assolint competències que no són pròpies del col·lectiu. El Centre Corporatiu no contesta.
  • La UGT manifesta que els referents de gestió dels EAP fan funcions que moltes vegades són pròpies dels Directors del equip, i no són en ocasions les més adients. S’ha hauria de saber quines son les seves funcions concretes.

ACLARIMENT DE CRITERIS RESPECTE EL GAUDIR DE DIES DE VACANCES.

  • La UGT demana que s’apliqui la normativa vigent de vacances de la mateixa manera en tots els territoris i que els professionals puguin gaudir-les sense tenir contínuament la negativa de les direccions corresponents, i que es mantingui el mateix criteri per a tot el personal.

GERÈNCIA TERRITORIAL DE TERRES D’EBRE .

  • La UGT comenta que la Gerència Territorial de Terres d’Ebre en el 2017 ha tingut un superàvit aproximat de 700.000 € , i tot això a costa dels treballadors del territori i de la inversió i activitat sanitària de les Terres d’Ebre. El C.C. respon que no té constància d’aquest fet.
Top