Ets aquí
Inici > Convenis / Paritaries > Mesa negociadora 14/11/2018 “Volem recuperar el que és nostre”

Mesa negociadora 14/11/2018 “Volem recuperar el que és nostre”

REUNIÓ MESA NEGOCIADORA CONVENI DIA 14/11/2018

Avui, 14 de novembre de 2018 hem tingut nova reunió de la mesa de negociació del II
Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària,
Centres Sociosanitaris I Centres de Salut Mental, Concertats amb el Servei Català de la Salut.
Les patronals a l’inici de la sessió ens ofereixen:

 1. .- Increment retributiu 2018 a taules salarials: el mateix increment que a funció pública
  (1,70% des de gener de 2018 + 0,25 addicional des de l’1 de juliol de 2018). Els
  endarreriments s’abonarien el primer trimestre de 2019.
 2. .- Increment retributiu 2019 a taules salarials: increment fixe 2,25% des de gener,
  més possibilitat d’afegir variable addicional.
 3. .- Increment retributiu 2020 a taules salarials: increment fixe 2% des de gener, més
  possibilitat d’afegir variable addicional.
  • Aquests increments 2019 i 2020 resten subjectes a que la llei de pressupostos de
  l’estat els implementi com està previst en el “II Acuerdo para la mejora del Empleo
  Público y de condiciones de Trabajo de 9 de marzo de 2018”.
 4. .- Millora de la prestació d’IT des de la signatura, complementant fins al 100 % de la retribució des del primer dia del procés.

Els sindicats hem manifestat que, tot i reconèixer l’esforç per part de la patronal, encara és insuficient per tancar conveni, donat que resta abordar la recuperació de la jornada anual, equiparar salaris del personal d’atenció primària i hospitalària, reconèixer el solapament en els canvis de torn, reconèixer pels metges de reforç el dret a percebre la retribució anual complementaria, iniciar els permisos retribuïts el primer dia laborable després del fet causant …
Davant les nostres peticions el president del conveni ha mantingut reunions per separat amb sindicats i patronals, i ens convoca demà per fer-nos una proposta amb el que cada part ha manifestat. Tanmateix els sindicats l’hem informat que demà estem convocats pel Departament de Salut i aquesta reunió pot condicionar el resultat d’aquest conveni.

Us mantindrem informats

 

Top