(ACORD PARCIAL) DE LA MESA DE NEGOCIACIÓ DEL XI CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL D’ESTABLIMENTS SANITARIS D’HOSPITALITZACIÓ, ASSISTÈNCIA, CONSULTA I LABORATORIS D’ANÀLISIS CLINIQUES DE CATALUNYA.

 

CONVENI  SANITAT PRIVADA 2018/2019

 

CONVENIS SANITAT PRIVADA ANTERIORS