La Secció sindical de la UGT com a membres del comitè de l’HUSJ de Reus donem difusió.

Des del Comitè d’Empresa us volem informar i denunciar públicament
la situació insostenible que estem patint els treballadors i, per tant la població del territori, degut a la inestabilitat política i una gestió deficient que ens ha portat massa vegades a estar a punt de la dissolució.
A més, l’empresa pendent de la creació d’un Consorci amb la Generalitat que assumiria el dèficit que arrosega l’hospital, ignora la seva obligació de complir amb el Conveni vigent. Continue reading

UGT, LLUITEM PER LA SANITAT.

Què necessitaré i què perdré, si perdo la salut

Les companyes i companys de la Sanitat Concertada manifestant-se davant el Servei Català de la Salut. #LluitemPerLaSanitat

Comunicat conjunt sindicats conveni SISCAT conselleria octubre 2018

SANITAT

Sindicats de la sanitat concertada demanen igualtat de tracte amb els treballadors de la pública

Exigeixen l’increment retributiu de l’1,95% acordat per als treballadors públics a la Mesa General de la Funció Pública.

https://www.naciodigital.cat/noticia/164527/sindicats/sanitat/concertada/demanen/igualtat/tracte/amb/treballadors/blica

El Tribunal Supremo establece que las prestaciones por maternidad están exentas del IRPF

La Sala confirma el fallo del TSJ de Madrid que estimó el recurso de una mujer y ordenó a Hacienda que le devolviera la cantidad ingresada en el IRPF de 2013 por la prestación por maternidad con cargo a la Seguridad Social percibida en dicho ejercicio

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-establece-que-las-prestaciones-por-maternidad-estan-exentas-del-IRPF

COM RECLAMAR L’IRPF DE LA PRESTACIÓ PER MATERNITAT,ADOPCIÓ, ACOLLIMENT, ORFANDAT

Com reclamar l’IRPF de la prestació per maternitat,adopció, acolliment, orfandat

https://www.lavanguardia.com/economia/20181009/452277408043/irpf-prestaciones-maternidad-seguridad-social-paraliza-15-dias-pago.html