Dèficit 3,2 millions i estat DPO’s

Com a membres del comitè informen.

Des del Comitè d’Empresa manifestem que no som coneixedors del dèficit que s’ha publicat en premsa de 3’2 milions d’euros, tot i haver demanat la previsió contable a l’empresa, i aquesta estar obligada a entregarla trimestralment, cosa que no ha fet. L’empresa no ens ha donat cap mena d’informació sobre la situació econòmica de l’hospital, a dia d’avui. Continue reading

INFORMA

Complement de objectius per la  promoció de la formació en els grups professionals del 3 al 5.

Durant aquest mes de març es farà el pagament del complement d’objectius per a la formació dels grups del 3 al 5 a les persones que hagin assolit el 100% o el 50% de les hores de formació demanades.

Les persones que hagin fet la petició d’aquest complement i hagin presentat la documentació sense haver assolit el 100% de la formació requerida, rebran una comunicació via e-mail corporatiu per informar-los d’aquest fet. A partir d’aquell moment tindran 15 dies per fer al•legacions i aportar la documentació restant.

Per al personal d’aquest grup professional que haguí fet la petició i encara no hagi aportat la documentació requerida, el termini serà fins el dia 29 de març.

Des de la secció sindical de la UGT us recomanem que aporteu tota la formació que tingueu des del 2015, ja que per al 2018 no us servirà.

 

 

Des de la secció sindical de la UGT informem que totes aquelles persones que vulguin exercir el seu dret a vaga i es vulguin adherir a l’aturada de 2h convocada, entre d’altres sindicats, per la UGT, o a la vaga, ho notifiquin per escrit al seu comandament immediat. Gràcies.