UGT Informa de com va la negociació del II Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, Concertats amb el Servei Català de la Salut.

Dimecres dia 24 d’Octubre de 2018 hem tingut nova reunió de la mesa de
negociació del II Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d’Aguts,
Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental,
Concertats amb el Servei Català de la Salut.
Les patronals no han atès les nostres reivindicacions mínimes en temes
basics com l’equiparació a la funció publica (aplicació automàtica de les
millores salarials i de la percepció del 100% de les retribucions en cas d’IT),
també es imprescindible parlar de:
* jornada i descansos regulats en el conveni, reducció de jornada,
solapament, DPO no subjecte a equilibri pressupostari.
* equiparació de les condicions laborals del personal d’atenció primària
a les condicions del personal d’hospitalària.
Es per això que us emplacem a iniciar un seguit de mobilitzacions per
aconseguir un conveni digne i properament us farem saber les diferents
accions i convocatòries.

ÚLTIMS CURSOS PROGRAMATS PER IDFO DURANT AQUEST ANY 2018 A L’HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS.

Aquesta setmana, han finalitzat els últims dels cursos programats per IDFO de la UGT per aquest any 2018 a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.
La nostra Secció Sindical, de la UGT de l’Hospital ha intentat, durant tot aquest any, donar resposta als treballadors amb una acció formativa important en resposta a les inquietuds que se’ns van fer arribar.

Esperem seguir gaudint de la vostra confiança per continuar aquesta tasca.

POLÍTICA SANITARIA > Enfermería El Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto de prescripción enfermera

El Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto de prescripción enfermera

Redaccionmedica.com/ secciones/enfermeria/

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el Real Decreto de Prescripción Enfermera. Se trata de una modificación de la regulación vigente desde 2015 que permitirá a la profesión dispensar medicamentos sin la autorización previa de un médico. Con el visto bueno por parte del organismo estatal -y su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado-, las enfermeras podrán vacunar y prescribir con seguridad jurídica.

https://www.redaccionmedica.com/secciones/enfermeria/el-consejo-de-ministros-da-luz-verde-al-rd-de-prescripcion-enfermera-5780

Notícies relacionades

https://www.diaridetarragona.com/noticias/El-Gobierno-aprueba-la-puesta-en-marcha-de-la-prescripcion-enfermera–20181019-0053.html