UGT INFORMA

17.1.2018

Recordem a tot el personal dels grups del 3 al 5 que en l’actual conveni s’ha creat el complement d’adscripció al sistema d’incentivació i promoció professional (SIP), de caràcter voluntari, i que s’ha de demanar expressament per cobrar-lo i reclamar els endarreriments de l’any 2017.

Recomanem fer la petició abans de finalitzar aquest mes de gener. Hi tenen accés tots aquells professionals d’aquests grups que portin, almenys, un any de prestació efectiva de serveis (art. 54).

Així mateix, us volem recordar que, abans del 31 de gener del 2018 s’ha de demanar el complement “objectius per a la promoció de la formació en els grups professionals del 3 al 5 de l’any 2017”, en cas de reunir els requisits i per a l’any 2018 per poder optar al complement de l’any actual (art. 56)

Us facilitem els documents que hem preparat per a cada cas. Una vegada emplenats els haureu de portar a Recursos humans i fer-los registrar.

Per a qualsevol aclariment us atendrem els dilluns, de 9 a 13h a l’Àrea Sindical i en els següents telèfons: 53531-5353 als mateixos dies.

Models solicitud (Varis)

2018-sol·licitud nivell D -3 al 5 amb CERTIFICATS[140]

 

Objectius per la promoció de la formació en els grups professionals 3 al 5

 

La secció sindical de la UGT de l’HUSJ de Reus us recorda als professionals que formen part dels grups del 3 al 5 que solament hi ha temps per reclamar els Objectius per la promoció de la formació en els grups professionals 3 al 5 de l’any 2017 fins al dia 31 de gener de l’any 2018, en aquesta mateixa data s’han d’adherir aquelles persones que ho desitgin per l’any 2018.

Article 56. Objectius per la promoció de la formació en els grups

professionals 3 al 5

Durant la vigència del present conveni i amb la finalitat de promocionar la formació

continuada, inclosa l’adreçada a l’adaptació al lloc de treball, així com aquelles accions

formatives destinades a la millora de les competències professionals dels treballadors

enquadrats en els grups professionals 3, 4 i 5, s’estableix un complement de

naturalesa variable, no consolidable que retribuirà la consecució d’objectius en funció del seu grau d’assoliment.

L’accés a aquesta retribució variable serà voluntària, havent de presentar petició

expressa abans del 31-12 de cada any per l’any següent. Continue reading

Documents per demanar premi fidelitat i Objectius per la promoció de la formació en els grups professionals 3 al 5

Pentjem els documents que hem preparat des de la nostra Secció Sindical de la UGT de l’ HUSJ de Reus que podeu utilitzar per demanar el premi de fidelitat i la promoció per la formació, equivalent al nivell D, dels grups 3 al 5.

Sol·licitud per la promoció per la formació equivalent al nivell D grups 3-5

 Sol·licitud PREMI DE FIDELITATAT

UGT  INFORMA

Premi de fidelització (art. 46 del Conveni Col·lectiu 2027-2019)

Donat que moltes persones manifesten tenir dubtes sobre aquest tema, hem decidit elaborar un UGT informa per intentar aclarir-los.

Fins ara, el nostre conveni contemplava una compensació a l’hora de finalitzar la relació contractual amb l’empresa per cessament (jubilació, malaltia greu, acomiadament improcedent…), sempre i quan no fos de manera voluntària.

En l’actual conveni hi ha hagut canvis a fi d’apropar-nos al Conveni SISCAT, aquesta compensació pren el nom de “premi de fidelització” i consisteix en un mes de vacances addicionals en el moment de complir els 25 anys d’antiguitat a l’empresa.

Només en casos excepcionals es podrà canviar per una compensació en metàl·lic que consistirà en una mensualitat, sense plusos (sou base + plus conveni). Per poder accedir a la compensació en metàl·lic s’ha de fer una petició expressa que haurà d’aprovar la Comissió Paritària. Continue reading