Informació important per als professional que formen part dels grups del 3 al 5:

LA SEC. SINDICAL DE LA UGT DE L’HUSJREUS INFORMA.

Informació important per als professional que formen part dels grups del 3 al 5:

COMPLEMENT d’adscripció al sistema d’incentivació i promoció professional (SIP) dels grups del 3 al 5 (art. 64)

Es cobrarà a partir del primer any de prestació efectiva de serveis a l’empresa i s’ha de demanar.

Es cobrarà en 14 pagues i amb efectes de l’ 1.1.2017OBJECTIUS per a la promoció de la formació en els grups professionals del 3 al 5  (Article 56)

És l’equivalent al nivell D dels altres grups i els efectes econòmics són a partir de l’ 1 de gener del 2017.

No serà consolidable per la qual cosa s’haurà de demanar cada any i anirà en funció del grau d’assoliment.

Els requisits per accedir-hi són:

– Tenir una antiguitat igual o superior a 19 anys

– Estar contractat per una jornada igual o superior al 50%

Requadre corresponent en el Conveni Col·lectiu  2017-2019, article 56

Hi ha temps fins al 31.1.2018 per presentar la documentació a Recursos Humans i es cobrarà el dia 28.2.2018

SISTEMA D’INCENTIVACIÓ I PROMOCIÓ DELS GRUPS PROFESSIONALS 3 AL 5 (Art. 53)

Nivell A

El personal que durant la congelació d’aquest complement portava 6 anys treballats a l’empresa i que el 2015, quan es va descongelar, no li van donar automàticament tal i com posa a l’antic conveni, i ho van haver de demanar, poseu-vos en contacte amb algú del Comitè aportant la següent documentació per tal de reclamar a l’empresa que es pagui des del dia 1.1.2015.

Una nòmina on figuri la teva antiguitat a l’empresa i la data en què vas començar a cobrar el nivell A o la primera nòmina en què el vas cobrar

Si has fet la reclamació per escrit, una còpia de la reclamació

Si ho tens demanat i encara no ho cobres, una còpia de la petició.