Nota d’aclariment:

Art. 54. Complement d’adscripció al sistema d’incentivació i promoció professional (SIP) dels grups 3 al 5.

El personal dels grups professionals del 3 al 5, que a la data de la signatura del conveni estiguin adscrits al SIP, no caldrà que formulin petició expressament per sol·licitar el compliment d’adscripció previst en l’art. 54 del conveni col·lectiu.

Tothom que encara no estigui cobrant cap nivell de carrera professional haurà de fer la petició al SIP. El personal que ja sobra algun nivell, ho farà de forma automàtica, sense haver de fer cap petició.

Art. 46 Premi de fidelitat.

No hi ha una data límit per fer la petició del mes de vacances o la compensació econòmica, es pot demanar quan es vulgui.
Quan la comissió paritària del conveni es reuneixi es donarà més informació.

Restem a la vostra disposició a l’àrea sindical dilluns de 9 a 13 h o a l’ext. 53531/53534.