La lluita diària d’una persona, és la realitat de moltes altres.

Un vídeo molt descriptiu de la realitat diària de molts joves que han de bregar amb estudis, treball que no arriba, i les seves pròpies realitats particulars.