UGT, LLUITEM PER LA SANITAT.

Què necessitaré i què perdré, si perdo la salut

Les companyes i companys de la Sanitat Concertada manifestant-se davant el Servei Català de la Salut. #LluitemPerLaSanitat

Comunicat conjunt sindicats conveni SISCAT conselleria octubre 2018

SANITAT

Sindicats de la sanitat concertada demanen igualtat de tracte amb els treballadors de la pública

Exigeixen l’increment retributiu de l’1,95% acordat per als treballadors públics a la Mesa General de la Funció Pública.

https://www.naciodigital.cat/noticia/164527/sindicats/sanitat/concertada/demanen/igualtat/tracte/amb/treballadors/blica