La Secció sindical de la UGT com a membres del comitè de l’HUSJ de Reus donem difusió.

Des del Comitè d’Empresa us volem informar i denunciar públicament
la situació insostenible que estem patint els treballadors i, per tant la població del territori, degut a la inestabilitat política i una gestió deficient que ens ha portat massa vegades a estar a punt de la dissolució.
A més, l’empresa pendent de la creació d’un Consorci amb la Generalitat que assumiria el dèficit que arrosega l’hospital, ignora la seva obligació de complir amb el Conveni vigent.
La continua negativa a mantenir reunions o anular-les sistemàticament,
ens situa en un escenari molt negatiu a l’hora de reclamar els drets dels
treballadors.
Us informem de les nostres demandes, de les quals no tenim
resposta per part de la Direcció del Centre i dels màxims responsables:
• Informació de la creació del Consorci des de l’any 2017.
• Reunió amb el Sr. Pellicer i la Sra. Llauradó. Carta registrada el
10 d’agost del 2018.
• Reunió amb l’actual Direcció del Centre, el Sr. Pellicer i la Sra.
Llauradó. Cartes registrades el 20 de setembre i el 5 d’octubre
del 2018.
• Reunió de la Comissió Paritària del Conveni 2017-2019: Premi
Fidelització, Disposició Addicional 6ª del Conveni, entre altres
temes. Cartes registrades el 10 d’agost i el 5 d’octubre del 2018.
• Reunió de la Comissió de Treball dels grups professionals del
3 al 5. Cartes el 15 de juny i el 5 d’octubre del 2018.
• Queixes del Servei de RRHH, en relació a l’horari i a l’atenció
dispensada als treballadors. S’han registrat des del 10 d’agost del
2018, un total de 10 cartes, cap d’elles ha tingut resposta.
COMITÈ INFORMA
11 d’octubre del 2018
• Carta demanant que es canvii el format de les quitances dels
treballadors, per a que s’expliciti cada concepte que s’abona al
treballador. Carta registrada el 3 d’octubre del 2018.
• Criteris de retorn de les hores de Formació: seguint l’article 66
del conveni 2017-2019. Cartes registrades el 4 de juny i 11 de
juliol del 2018.
• Reunió de Competències Avançades. Carta registrada el 6 de
juliol del 2018.
Altres temes que tenim pendents amb l’empresa:
• DPOS del 2015: pendents de l’execució del compliment del TLC
signat el 5 de juliol 2016.
• DPOS del 2016: pendents de l’execució de sentència a data 25
de maig del 2018.
• Canvis a l’organigrama del Centre: el Comitè segueix sense
rebre informació dels canvis organitzatius que es produeixen,
vulnerant l’article 64 de l’Estatut del Treballador.
• Comissió d’Avaluació de la Carrera Professional del grup 2:
s’ha reclamat la constitució de l’actual comissió, ja que en aquest
trimestre s’han d’avaluar els nous expedients, seguint la
Disposició Transitòria (nivell D) del Conveni 2017-2019.
En resum, estem cansats de pagar, amb el nostre treball i els nostres
diners, la sagnía que està patint l’hospital.
Ens trobem davant el pitjor moment i per això, us demanem als/les
professionals del Centre, que estigueu atents/tes a les mesures de
pressió que podem proposar.
PROU JA!
Us seguirem informant.

                www.comitehusjr.com

http://comitehusjr.com/wp-content/uploads/2018-10-11Comite%CC%80_informa.pdf