LA SECCIÓ SINDICAL DE LA UGT DE L’HUSJ DE REUS INFORMA.

Fins al dia 31 de gener es poden presentar les sol·licituds per les places de la Taxa addicional, de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, que es van publicar al BOPT ( Butlletí Oficial de la Província de Tarragona).

S’oferiran: 25 Places per metges de diferents especialitats, 84 places per Diplomats/es universitàries d’infermeria , 64 places per Tècnics /Tècniques en cures auxiliars d’infermeria, 17 places per Tècnics/tècniques especialistes en diferents especialitats, 22 places per Portalliteres, 4 Places per llevadores, 2 per Fisioterapeutes, 1 plaça per treballador/a social,1 per un educador/a social….

Les convocatòries les podeu trobar també penjades a la web de l’hospital, al Grupinet.

Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

             Aquest procés de selecció es realitzarà durant aquest any 2019.