Planning 2019

Hem confeccionat una plantilla en Excel perquè podeu comptar les hores, que durant aquest any 2019 aneu treballant i fer el recompte anual, esperem que us sigui d’utilitat.

Copia de Planning 2019(1277)

Planella Excel realitzada pel Sr. Rafa León.