ORDRE SLT/150/2017, de 7 de juliol, per la qual es determinen per a l’any 2017 els preus unitaris per a la contraprestació de l’atenció hospitalària i especialitzada.

DOGC 1625330 (1)