Portal Formatiu Sanitari de la FeSP UGT de Catalunya. FORUMCATALUNYA

Forum Catalunya.

De nou, us presentem una sèrie de cursos, aquesta vegada a través de les pàgines web de fòrum Catalunya,. Amb uns preus molt atractius per als no afiliats, i als afiliats amb una rebaixa del preu de sortida.

Cursos online que ens poden fer des de casa sense desplaçaments, amb certificacions i reconeguts d’Interès Sanitari (R.I.S),  baremables en les Borses de Treball del ICS
A preus molt interessants per als afiliats.

https://www.forumcatalunya.es/course/index.php?categoryid=3

Per altra banda tenim un gran ventall de cursos destinats a la preparació d’oposicions multisectorials.
https://www.forumcatalunya.es/course/index.php?categoryid=21

Amb aquests cursos de preparació a les Oposicions ICS ens proposem com a objectiu principal que els nostres alumnes siguin capaços d’assolir el procés selectiu amb l’ajut de les eines proposades i que inclouen:

  • Introducció i ítems a tenir en compte a l’hora de planificar i preparar una oposició.
  • Exposició del temari mitjançant presentacions que sintetitzin i facilitin l’aprenentatge dels continguts.
  • Exposició dels punts més rellevants dels temes.
  • Elaboració de tipus test per reforçar els coneixements adquirits i anar entrenant l’exercici de realitzar proves d’oposició.
  • Annexos de material en cas que sigui necessari per a oferir ampliacions d’informació.
  • Simulacres de proves d’oposicions.
  • Tutorització i respostes a dubtes referents al procés d’oposició així com sobre el temari.