LA SECCIÓ SINDICAL DE LA UGT DE L’HUSJ DE REUS INFORMA.

El dia 28 de gener va tenir lloc la reunió per revisar els “objectius per a la promoció de la formació dels grups professionals del 3 al 5 (pàg. 57 del Conveni Col·lectiu).

http://www.ugtsanitat.cat/sjreus/wp-content/uploads/2017/12/CONVENIO-col%C2%B7lectiu-2017-19-1.pdf

Aquests diners es cobraran al mes de febrer, les persones que no estiguin d’acord en la part que cobrin corresponent l’any 2018( segons les titulacions presentades), tindran temps fins al dia 17 de febrer per fer les al·legacions oportunes.

 

CURSOS DE IDFO UGT REUS.

Com cada any arriben els cursos que es faran a IDFO UGT al carrer Villarroel, us passem el primer dels cursos d’angles que es portaran a terme, en IDFO Reus.

UGT/IDFO

ANGLES A.1.B

L’alumne podrà comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars a més d’expressar frases d’estructura senzilles que l’hi permetrà desenvolupar-se en situacions de primera necessitat. Pot presentar-se i presentar a una tercera persona i pot formular i respondre preguntes sobre detalls personals com ara on viu, la gent que coneix i les coses que té. Pot interactuar d’una manera senzilla. Es tracta de l’objectiu general a assolir en el nivell A1 del Marc Europeu i el participant el tindrà assolit al 100% en realitzar els nivells A.1.A i A.1.B.

PER INSCRIPCIONS : https://www.idfo.com/curso/angles-a.1.b/2376

AGRAÏMENT AL SR. RAFA LEON.

Volem donar les gràcies al Sr. Rafa León pel document Excel que va crear en el seu dia per la nostra pàgina web.

Des de que vàrem penjar el document a la nostra pàg. Web, a totes aquelles persones que han preguntat ací se’ls ha dit.

Se li va demanar al Sr. Rafa León, ja que ell feia aquesta tasca a l’antiga Secció sindical de la UGT del nostre hospital en gran encert.

El Sr. Rafa Leon molt amablement va construir aquest document perquè tothom pogués gaudir-ne i nosaltres ho varen penjar a la nostra web, però el mèrit i èxit d’aquesta planella és tota d’ell.

Volem agrair-li des d’aquí, aquesta atenció que ens ha prestat a la Secció Sindical de la UGT actual.

Copia de Planning 2019(1277)