Resum de l’assemblea del 14/12/2017.

La Sec. Sindical de l’UGT de l’HUSJReus com a membres del Comitè fan difusió del resum de l’assemblea del 14/12/2017.

CONVENI COL·LECTIU HUSJR 2017-2019

 1.- MILLORES

 La durada del conveni serà de l’1-1-2017 al 31-12-2019.

El període d’ultra activitat serà de 6 mesos, finalitzant el dia  30 de juny de 2020. Continue reading

Informació important per als professional que formen part dels grups del 3 al 5:

LA SEC. SINDICAL DE LA UGT DE L’HUSJREUS INFORMA.

Informació important per als professional que formen part dels grups del 3 al 5:

COMPLEMENT d’adscripció al sistema d’incentivació i promoció professional (SIP) dels grups del 3 al 5 (art. 64)

Es cobrarà a partir del primer any de prestació efectiva de serveis a l’empresa i s’ha de demanar.

Es cobrarà en 14 pagues i amb efectes de l’ 1.1.2017 Continue reading

LA SEC. SINDICAL DE L’UGT DE L’HUSJREUS INFORMA.

MILLORES NO REFLECTIDES EN EL CONVENI COL·LECTIU 2017-2019

Durant el primer trimestre de 2018, l’empresa estudiarà la millora de les cobertures d’assegurança col·lectiva de vida i accidents regulada a l’art. 26 del conveni, sense increment del cost de la pòlissa.

El personal dels grups professionals del 3 al 5 que a data de signatura del conveni, ja estigui adscrit al SIP, no caldrà que formuli petició expressa per sol·licitar el complement d’adscripció previst a l’article 54 del conveni col·lectiu; aquells que no hi estiguin, caldrà que ho sol·licitin.

En relació al premi de fidelitat, aquelles persones que ja compleixin els 25 anys o més a l’empresa durant el 2018-2019, en el primer trimestre del 2018 s’establiran els criteris organitzatius  per al gaudiment d’aquest premi.

En relació als objectius per a la promoció de la formació en els grups professionals del 3 al 5, regulats a l’art 56 del Conveni col·lectiu (nivell D per a la resta de grups professionals), les parts acorden amb caràcter excepcional, l’acreditació documental de les activitats formatives corresponents a l’any 2017, es podrà presentar fins el dia 31.1.2018 per part del personal que compleixi els requisits.

L’abonament es farà efectiu amb data 28.2.2018 –en funció dels respectius graus d’assoliment—

L’empresa realitzarà cada 4 anys una avaluació de les competències professionals dels caps, supervisores, coordinadors i d’altres comandament del centre. Aquesta avaluació tindrà un abast del 360º. La primera avaluació es realitzarà durant la vigència d’aquest Conveni.

L’empresa facilitarà tiquets menjador als professionals que estiguin obligats a perllongar la seva jornada laboral per participar en altres òrgans col·legiats del Comitè i quan aquests celebrin reunions en horari de tarda.

L’empresa valorarà la possibilitat de creació de la figura del tutor dels estudiants de Cicle Formatiu de Grau Mitjà de tècnics en cures auxiliars d’infermeria (TCAE), en els períodes de pràctiques curriculars en el centre.

Els endarreriments de l’1% del 2017 es cobraran a mitjans de gener.

 

Loteria i calendaris de Nadal

Dilluns és el últim dia per poder comprar la loteria de Nadal de l’HUSJReus.
La loteria juntament amb els calendaris es ficaran a la venda el dilluns a l’entrada de l’hospital fins a les 13 h.                                                                                                                                                                                                                         Els calendaris podeu comprar-los des d’avui en els despatxos del Comitè d’empresa, tots els sindicats tenen per vendre al preu de tres euros.

Felicitació nadalenca des de la Secció Sindical de la UGT de l’HUSJReus