Maig-Juny 2011

  • RRHH comenta que el pressupost de les obres del despatx és elevat. Acceptem dividir el despatx del Comité d’Empresa amb la mínima despesa possible. Se’ns assigna tauler d’anuncis a la zona dels vestidors del personal del centre.
  • Reunió amb Activa Mútua: Comentem la organització de la Mútua del Treball i la relació que tenen i que creiem que han de tenir amb els treballadors/es de Teknon.
  • Reunió amb Direcció Infermeria: Es tracten temes sobre la organització del treball i la relació amb la direcció del departament.
  • Seguim treballant el Blog.