Març-Abril 2011

  • S’ens explica el pla de formació Teknon 2011.
  • El Dani López ha marxat de Teknon. Hem donat d’alta el Raul Escarpa-Auxiliar Infermeria, tant a la Secció Sindical com al Comité d’Empresa. Es tramita i s’entrega tota la documentació oficial tant a la Federació de UGT, com al Departament de Treball, com a Teknon.
  • Reunió de Comité Empresa: Es comenta el pla de formació de Teknon. Insistirem en les reformes que s’han de fer al despatx actual del Comité per poder disposar, les 3 Seccions Sindicals, l’abans possible, d’un espai adequat per treballar i tauler d’anuncis.
  • Reunió amb Direcció Infermeria per tractar el tema vacances.
  • Reunió Comité Seguretat i Salut