Gener-Febrer 2011

Gener 2011:

  • Reunió Comité Seguretat i Salut: revisió reglament intern, demanem actualització avaluació de riscos laborals, protocol i cronograma de les revisions laborals, fitxes de seguretat dels productes de neteja.
  • Reunió amb Departament Manteniment: es buscarà l’espai necessari per a les 3 Seccions Sindicals.
  • Reunió amb Departament Finances: no hi ha hagut perdues durant l’any 2010, però els beneficis han disminuit considerablement. S’està treballant en l’impuls de nous projectes, s’ha racionalitzat molt la plantilla de treballadors.
  • Reunió Comité Empresa: El despatx actual del Comité es dividirà en 3 per ubicar-hi les 3 Seccions Sindicals. Es prepara reunió amb Departament Hostaleria. Es tracten diverses qüestions de caràcter econòmic i altres en relació amb el Departament de Prevenció.
  • No firmarem el Pla de Formació del Centre de l’any 2011, fins que no ens l’hagin explicat.
  • Fem Formació Sindical
Febrer 2011:
  • Entreguem a RRHH un document fet per UGT, en el qual a col·laborat CCOO, adreçat al Departament d’Hosteleria, on demanem el respecte en l’otorgació de places vacants segons l’antiguitat i l’experiència, evitant tractes de favor; fer formació de forma equitativa; i distribuir la rotació dels intersetmanals entre tot el col·lectiu de mecàniques sanitàries de forma igualitària.
  • Se’ns comunica que hi ha hagut una redistribució de les tasques en dos dels comandaments d’infermeria: La M.Jose Casas es dedicarà a treballar en el disseny de nous projectes per a la clínica, i la Miriam Algarra es dedicarà a temes operatius, assistencials.
  • A la reunió del Comité d’Empresa seguim tractant temes que hem tractat i hem de tractar amb RRHH,així com de temes de Prevenció-Càrregues de Treball.
  • Mirarem de tirar endavant el Blog.