13 Octubre 2010

  1. El 13 d’Octubre de 2010, decidim constituir la Secció Sindical d’UGT a Centre Mèdic Teknon(CMT).
  2. Els treballadors que formaran part de la Secció Sindical seran: els 4 membres del comité d’UGT escollits a les eleccions del 06/10/2010, i els 2 delegats LOLS d’UGT.
  3. Integrant i Càrrecs de la Secció Sindical: Presidenta i Delegada LOLS: Patrícia Carreras Mira, Secretària i Delegada LOLS: Núria Pérez Gracia, Vocal: Ana M.Crespo Moreno, Vocal: Lidia Giménez López, Vocal: Daniel López Cara, Vocal:Robert Fontán Pina.
  4. Es prepara la documentació formal per oficialitzar la Secció Sindical UGT a CMT, i al Departament de Treball.