Calendaris 2016

Mesos Calendari 2016

Calendari per marcar dies laborals-Català

Calendari per marcar dies laborals-Castellà

———————————————————————————————————————-

Festes Laborals 2016

Podeu trobar la normativa oficial de les festes laborals a l’apartat del blog Lleis i Decrets

————————————————————————————————————————

Per mesurar el nostre temps de treball, CMT utilitza el sistema sexagesimal: un sistema de numeració en base a 60.

sistema sexagesimal

 

 

 

 

Per calcular doncs els minuts d’una jornada laboral, haurem de convertir la fracció dels minuts de temps en base a 60. Per exemple:

Jornada laboral de 7h 40 minuts: Si en 1 hora hi ha 60 minuts, 40 minuts equivaldrà a un valor de 0,66 en base a 60. Per tant, el valor de jornada laboral que haurem de usar per al còmput d’aquest calendari serà 07:66.

Jornada laboral de 10h 45 minuts: Si en 1 hora hi ha 60 minuts, 45 minuts equivaldrà a un valor de 0,75 en base a 60. Per tant, el valor de jornada laboral que haurem de usar per al còmput d’aquest calendari serà 10:75.

Si la jornada laboral és d’hores complertes, el valor que s’utilitzarà serà el de les hores de la jornada. Per exemple una jornada de 7h computarà en el nostre calendari amb el valor 07:00

————————————————————————————————————————

Us deixem uns calendaris en format excel perquè us pugueu fer el vostre calendari.

L’horari dels calendaris de nit està en hores:minuts, o sigui, 10:45(el format excel no ens deixava posar el valors sexagesimal 10:75)

CALENDARI 2016 TORN NIT GRUP A

CALENDARI 2016 TORN NIT GRUP B

Calendari 7h festa 1r.cap setmana Any 2016

Calendari 7h treballant 1r.cap setmana Any 2016

Calendari Mostra Sense Jornada Any 2016

Logo Barra Ugt Separadora