Gener-Desembre 2013

1- Durant el primer trimestre 2013, hem fet un seguiment de l’entrega dels calendaris laborals anuals, i hem assessorat per a la interpretació d’aquests calendaris. Hem treballat en la confecció d’un model de calendari en format Excel perquè cada treballador pugui tenir una eina per fer el seu calendari laboral independentment del que ens entrega Teknon. Us el podeu descarregar des del menú principal: Informació>Calendaris>Calendari 2013. També hi ha el model del Calendari 2012.

—————————————————————————————————————————-

2- Seguim tenint reunions amb la Direcció de Teknon per tractar tots aquells temes que interessin.
Aquest any hem fet seguiment especial a la convocatòria i concessions de places vancants i de nova creació.
En l’últim trimestre d’aquest 2013 hem estat molt atents a la operació de compra-venda de Centro Médico Teknon al Grup Hospitalari Quirón.

—————————————————————————————————————————–

3- Asistim i fem propostes a les reunions periòdiques, cada 2-3 mesos, del Comité de Seguretat i Salut, i participem en les Inspeccions que realitzen els diferents organismes oficials, a Teknon.

—————————————————————————————————————————–

4- Hem actualitzat el Blog de UGT-Teknon amb un nou format de WordPress. S’ha donat de baixa el Blog antic. En ell hi pengem des de notícies sobre el sindicat UGT perquè estigueu assebentats de la seva activitat, així com tots els documents que elaborem o que creiem que poden ser del vostre interès. Mostra dels documents elaborats son els calendaris, els documents referent a incapacitat temporal, al diferents tipus de jubilacions…

——————————————————————————————————————————-

5- Seguim tenint una participació molt activa amb la Federació de la UGT de Catalunya, de la qual depenem:

  • Assistim regularment a les reunions dels sindicats de Tcais(Auxiliars Infermeria) i Sindicat d’Infermeria, de la UGT. El sindicat d’infermeria està organitzant una Jornada sobre el Grau d’Infermeria.
  • Com a membres de la Comissió Paritària, participem en les seves reunions, per a tractar tots els temes que s’hi presenten referents al Conveni que tenim vigent.
  • Des d’aquest mes de maig 2013, formem part del Grup de Responsables de la Sanitat Privada de la UGT de Catalunya.
  • En el si d’aquest grup es tracten temes que puguin afectar a tots els treballadors/es de la Sanitat Privada de Catalunya. Entre altres feines, el grup elabora i presenta, a la Comissió Paritària, els dubtes que generi la interpretació del conveni vigent, així com propostes per resoldre tots els temes que calgui.
  • Un dels temes principals que hi estem treballant és una proposta de document de Carrera Professional per a tots els treballadors/es de la Sanitat Privada de Catalunya.
  • A la reunió de la Comissió Paritària del mes d’Octubre 2013, vam aconseguir la creació de la Comissió de Carrera Professional, que anirà treballant la proposta de Carrera Professional.
  • El mes de Novembre de 2013, com a membres de la taula negociadora del conveni, vam aconseguir la pròrroga del conveni de Sanitat Privada fins el 31 de desembre de 2014.

———————————————————————————————————————————–

6- Felicitació de Nadal 2013

Bon Nadal i Feliç Any 2014