Carrera Professional

1- Comissió Paritària(art.11 Conveni Sanitat Privada): la Comissió Paritària farà el seguiment del compliment del conveni….si fos necessari, podrà, durant la vigencia del conveni, modificar-lo.

2- UGT es va comprometre, quan va signar el conveni actual 2012-2013, a demanar a la Comissió Paritària, la creació d’una Comissió per a treballar una proposta de Carrera Professional per al Sector de Sanitat Privada.

3- Dimecres 16 d’Octubre 2013, es crea, durant la reunió de la Comissió Paritària, a petició de la UGT, la Comissió de Carrera Professional.

Logo Barra Ugt SeparadoraCarrera Professional durant Negociació Conveni 2016

Tant en la Plataforma UGT com en la Plataforma Conjunta de la part social per a la negociació del Conveni 2016, documents que podeu trobar a l’apartat Negociació Conveni 2016 d’aquest blog, es defensa la incorporació d’un Model de Carrera Professional.

24 maig 2016: Aquesta és la 1ª Proposta conjunta de la part social que s’ha presentat a la Mesa Negociadora en relació al Model de Carrera Professional.

1ª Proposta part social Carrera Professional

Logo Barra Ugt Separadora