POSSICIONAMENT UGT SOBRE LA JORNADA 2016

Amb el nou conveni, els grups del 2 al 7,  tenim dret a :

1. Mantenir la jornada de 1654h (article 19.2)BASTA-YA

2. Mantenir els 3 dies personals.

3. Gaudir d’un dia més d’ajust de festa (dipossició addicional segona).

Aquest ha estat el nostre possicionament des de el principi i així ho vàrem transmetre al Comitè d’empresa. És la demanda que hem portat a la comissió paritària del Conveni i no pensem cedir cap dret laboral més.

ELS NOSTRES DRETS JA NO ES RETALLEN MES.

 

Comments are closed.