JA POTS SOL.LICITAR EL PERMÍS INDIVIDUAL DE FORMACIÓ

Què es un permís individual de formació?

És el permís autoritzat per l’empresa a un treballador, per realitzar un curs, dirigit a l’obtenció d’una acreditació oficial, inclosos els títols i certificats de professionalitat, així com els processos de reconeixement, avaluació i acreditació de les competències i qualificacions professionals.images

Les empreses podran finançar els costos salarials corresponents als permisos individuals de formació, que concedeixin amb el crèdit anual de bonificacions per a formació i amb el crèdit addicional previst en l’article 13.3 del Reial Decret 395/2007, de 23 de març.

Podeu accedir al document clicant sobre l’enllaç:

Permisos_individuals_formacio_2014

Comments are closed.